Siste oppdatering

Søknad om D-nummer

Kartverket kan rekvirere D-nummer for utenlandske personer som trenger det i forbindelse med tinglysing i grunnboken. Du må fylle ut søknadsskjemaet og legge det ved tinglysingssaken.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Hva er D-nummer?

D-nummer er et identifikasjonsnummer for personer som ikke har norsk fødselsnummer, og som har en direkte tilknytning til Norge. Nummeret tildeles av Folkeregisteret etter søknad fra godkjent rekvirent.

Do you wish to view this page in English?

Here you can find information about D-number applications in English

 

Kartverket kan bare rekvirere D-nummer til personer som trenger det i forbindelse med tinglysing i grunnboken. Du må sende søknaden sammen med dokumentene som skal tinglyses. Dokumentene vil bli tinglyst den dagen vi får D-nummersaken tilbake fra Folkeregisteret. 

Personer som skal oppholde seg i Norge i 6 måneder eller mer, må ta kontakt med det lokale skattekontoret for å melde flytting til Norge. De må dokumentere lovlig opphold, og vil bli bostedsregistrert og tildelt et norsk fødselsnummer.

Les mer om flytting til Norge på skatteetatens nettside.

Fremgangsmåte for å søke om D-nummer

Utenlandske arvinger i norske dødsbo

For å tinglyse hjemmelsdokumenter til utenlandske arvinger i norske dødsbo, krever vi D-nummer dersom arvingen skal bli stående som eier av eiendommen. Dersom eiendommen skal selges eller overdras videre som en del av skifteoppgjøret, er det tilstrekkelig at den utenlandske arvingen er identifisert med navn og fødselsdato i hjemmelserklæringen.

Les mer i rundskriv for tinglysing kapittel 6.6.

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT