Siste oppdatering

Krav om sammenslåing

Skjema for krav om sammenslåing

Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter.

Ved spørsmål om utfylling av skjemaet må du henvende deg til kommunen der eiendommene ligger. 

Del
XPPT