Siste oppdatering

Søknadsskjema - skjermingsverdige bygningstyper

Søknad om tilgang til opplysninger om skjermingsverdige bygningstyper

Søknadsskjemaet kan benyttes av virksomheter med tilgang til matrikkeldata, og som søker om generell tilgang for en eller flere av sine brukere. Søknaden må fylles ut med virksomhetens navn, og navn på kontaktperson. Søknaden må angi hvilket geografisk område det er behov for å få tilgang til, og om det er for en begrenset tidsperiode. Virksomheten bør i tillegg dokumentere at den har sikkerhetsrutiner som gjør at opplysningene ikke kommer på avveie.

Søknadsskjemaet kan også benyttes av virksomheter som søker om tilgang til skjermede opplysninger om enkeltbygninger.

Et eventuelt samtykke gis til virksomheten. Virksomheten må selv sørge for at det bare er personer med tjenstlig behov som får tilgang til skjermede opplysninger. Ved søknad om generell tilgang, vil tilgangen til de enkelte brukerne i virksomheten gis i etterkant av vedtaket.

Private skal ikke benytte dette skjemaet. Generelle spørsmål om tilgangsordningen kan rettes til kundesenter@kartverket.no.

Personvern

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Søknadsskjema


Informasjon om virksomhet og kontaktperson
 


Velg område for tilgangssøknaden
 


Begrunnelse
 

Sikkerhetsrutiner

For at Kartverket skal gi samtykke til tilgang til opplysninger, må organet si noe om hvilke sikkerhetsrutiner de følger for å hindre at opplysningene kommer på avveie. Vennligst besvar spørsmålene.

3. Er ansatte i virksomheten gjort kjent med at tilgang til skjermet informasjon kun skal brukes når det er tjenstlig behov?
Del
XPPT