Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Siste oppdatering

Rekvisisjons av oppmålingsforretning og matrikkelføring

Dette skjemaet skal brukes for de sakene som ikke krever godkjenning etter plan- og bygningsloven.

Dersom du har spørsmål til lovverket, eller utfylling av skjemaet, må du henvende deg til kommunen der eiendommen ligger. 

Del