Siste oppdatering

Varsel om oppmålingsforretning

Skjema for varsel om oppmålingsforretning

Ved spørsmål til utfylling av skjemaet, eller spørsmål til lovverket, må du henvende deg til kommunen der eiendommen ligger. 

Del