Siste oppdatering

Varsel om oppmålingsforretning

Skjema for varsel om oppmålingsforretning

Ved spørsmål til utfylling av skjemaet, eller spørsmål til lovverket, må du henvende deg til kommunen der eiendommen ligger. 

Del
XPPT