Sentral felles kartdatabase (SFKB)

Sentral felles kartdatabase (SFKB) er et forvaltningssystem der kommunene, Kartverket og andre parter oppdaterer kartdata direkte i en felles database. Kartdatabasen gir alle brukere tilgang til ferske og kvalitetssikrede data. 

Brukerstøtte

Vi hjelper deg så godt vi kan. Se hva du kan få hjelp til fra hvem. 

Driftsstatus

Se driftsmeldinger og meldinger om planlagt nedetid.

Innføring av FKB 5.0

FKB er en samling primærdatasett som samles inn og forvaltes i fellesskap av Geovekst-partene. Ny hovedversjon av standardene ble innført i mai 2023.

NGIS

Systemet SFKB er bygd på plattformen NGIS. Her finner du informasjon om de tekniske komponentene.

Ofte stilte spørsmål

Dette er Sentral felles kartdatabase

Del