Tilgjengelegheit og universell utforming

Dette er ei ressursside for deg som jobbar med kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming i tettstader og friluftsområde.

Kartverkets arbeid med tilgjengelegheit

Kartlegging i 2021

Her finn du søknadsfristar og annan informasjon om korleis du kan søke om tilskot til kartlegging av tilgjengelegheit i din kommune.

Rettleiing

Kartverket har utarbeida rettleiing for å kartlegge tilgjengelegheit i tettstader og friluftsområde.

Data

Kartverkets data om tilgjengelegheit finst som datasett og som teneste, og kan sjåast i kartklienten til Kartverket.

Kontakt Kontaktpersonar hjå Kartverket

Ta kontakt med Kartverkets prosjektgruppe om du ønskjer meir informasjon:

Du kan nå oss på telefon 31 11 80 00 (Kartverkets sentralbord).

Info Kartleggingsprosjektet i Kartverket

Kartverket bidreg til å kartlegge tilgjengelegheit i byar, tettstader og friluftsområde, og offentliggjer alle registrerte data.

Les meir om kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming her.

Del