Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Tilgjengelegheit og universell utforming

Dette er ei ressursside for deg som jobbar med kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming.