Tilgjengelegheit og universell utforming

Dette er ei ressursside for deg som jobbar med kartlegging av tilgjengelegheit og universell utforming i tettstader og friluftsområde.

XPPT