Siste oppdatering

Program for omløpsfotografering

Omløpsfotograferingen gir oppdaterte flybilder og ortofoto for hele landet.

Nasjonalt program for omløpsfotografering startet flyfotografering i 2006. Målsettingen var å fotografere hele landet i løpet av 6 år, for deretter å gjenta fotograferingen i regelmessige intervaller på 5-10 år, avhengig av område.

Fylkesmennenes fellesadministrasjon, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Kartverket står for grunnfinansieringen av programmet. Det øvrige finansieres gjennom forvaltningssamarbeidet Norge digitalt og av Geovekst.

Fotografering og tilrettelegging av bildene følger en langtidsplan. Det produseres både ortofoto (Ortofoto 50) og vertikalbilder for fotogrammetrisk kartkonstruksjon. Det foreligger nå ortofoto med bakkeoppløsning 50 cm eller bedre for hele landet, og en er i gang med 2. omløp.

Nå blir alle de nye ortofotoene fra omløpsfotograferingen produsert med en bakkeoppløsning på 25 cm. Ortofotoene blir forvaltet i norgeibilder.no og er tilgjengelige for Norge digitalt-parter gjennom WMS-tjenester.

Plan for de nærmeste årene

Det er utarbeidet en langtidsplan for de nærmeste årene. Denne planen blir revidert årlig. 

I 2020 er det bestilt flyfotografering av fire nye områder:

  • Finnmarksvidda 2020
  • Vesterålen 2020
  • Trøndelag NV 2020
  • Vestlandet  2020

I tillegg videreføres gjeldende kontrakter for Rogaland 2019.

De fire nye prosjektene dekker til sammen 50 000 km2. Område i Rogaland dekker ca. 3 000 km2.

Kartet under viser status for siste fotografering og planlagt fotografering framover. Den samme planen er tilgjengelig i norgeskart på nett.

omløpsfotografering_plan.jpg Last ned kartet (pdf)

Del