OMLØP: Hele fastlands-Norge flyfotograferes regelmessig. Bildene finner du i innsynsløsningen Norge i bilder. Ill: Norge i bilder.
Siste oppdatering

Program for omløpsfotografering

Omløpsfotograferingen gir oppdaterte flybilder og ortofoto for hele landet.

Datafangst

Se hvor vi har planlagt fotografering for 2023.

Områdene som er fotografert i 2023 kan du se i kartløsningen på norgeskart.no.

Alle ferdige ortofoto fra omløpsfotografering publiseres på Norge i bilder.

Nasjonalt program for omløpsfotografering startet flyfotografering i 2006. Målsettingen var å fotografere hele landet i løpet av 6 år, for deretter å gjenta fotograferingen i regelmessige intervaller på 5-10 år, avhengig av område.

Statsforvalterens fellestjenester, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Kartverket står for grunnfinansieringen av programmet. Det øvrige finansieres gjennom forvaltningssamarbeidet Norge digitalt og av Geovekst.

Fotografering og tilrettelegging av bildene følger en langtidsplan. Det produseres både ortofoto og vertikalbilder for fotogrammetrisk kartkonstruksjon. Alle de nye ortofotoene fra omløpsfotograferingen blir produsert med en bakkeoppløsning på 25 cm. Ortofotoene blir forvaltet i norgeibilder.no og er tilgjengelige for Norge digitalt-parter gjennom WMS-tjenester.

Ut ifra flybildene fotografert i 2020 og senere blir det også produsert høydedata. Disse fargesatte overflatemodellene fra bildematching er tilgjengelige for visning og gratis nedlasting fra høydedata.no. Prosjektene er av typen «Bildematching» og har «Omløpsfoto» som oppdragsgiver.

Plan for de nærmeste årene

Det er utarbeidet en langtidsplan for de nærmeste årene. Denne planen blir revidert årlig. 

I 2023 blir det bestilt flyfotografering av fire nye områder:

  • Sogn 2023
  • Troms 2023
  • Innlandet NØ 2023
  • Trøndelag NØ 2023

De fire nye prosjektene dekker til sammen 71 800 km2.

Kartet under viser status for siste fotografering og planlagt fotografering framover. Den samme planen er tilgjengelig i norgeskart på nett.

Klikk på bildet under for å få opp hele kartet. Omløpsfotografering-langtidsplan-20230321.jpg

Kontakt

Del