Siste oppdatering

Program for omløpsfotografering

Omløpsfotograferingen gir oppdaterte flybilder og ortofoto for hele landet.

Datafangst

Se hvor vi har planlagt fotografering for 2021.

Områdene som ble fotografert i 2021 kan du se i kartløsningen på norgeskart.no.

Nasjonalt program for omløpsfotografering startet flyfotografering i 2006. Målsettingen var å fotografere hele landet i løpet av 6 år, for deretter å gjenta fotograferingen i regelmessige intervaller på 5-10 år, avhengig av område.

Statsforvalterens fellestjenester, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Kartverket står for grunnfinansieringen av programmet. Det øvrige finansieres gjennom forvaltningssamarbeidet Norge digitalt og av Geovekst.

Fotografering og tilrettelegging av bildene følger en langtidsplan. Det produseres både ortofoto (Ortofoto 50) og vertikalbilder for fotogrammetrisk kartkonstruksjon. Det foreligger nå ortofoto med bakkeoppløsning 50 cm eller bedre for hele landet, og en er i gang med 2. omløp.

Nå blir alle de nye ortofotoene fra omløpsfotograferingen produsert med en bakkeoppløsning på 25 cm. Ortofotoene blir forvaltet i norgeibilder.no og er tilgjengelige for Norge digitalt-parter gjennom WMS-tjenester.

Plan for de nærmeste årene

Det er utarbeidet en langtidsplan for de nærmeste årene. Denne planen blir revidert årlig. 

I 2021 blir det bestilt flyfotografering av tre nye områder:

  • Agder og Telemark 2021
  • Trøndelag 2021
  • Nordland Sør 2021

I tillegg videreføres gjeldende kontrakter for Finnmarksvidda 2020 og Vesterålen 2020.

De tre nye prosjektene dekker til sammen 56 700 km2. Områdene på Finnmarksvidda og i Vesterålen dekker ca. 9 800 km2.

Kartet under viser status for siste fotografering og planlagt fotografering framover. Den samme planen er tilgjengelig i norgeskart på nett.

Omløpsfotografering-langtidsplan-20210521.jpg

Last ned kartet (pdf)

Kontakt

Har du spørsmål om omløpsfotograferingen? Ta kontakt med Ole Christian Kjekshus, Andreas Korsnes eller Nils Flakstad.

Del