DOK og temadataarbeid

Bruk av temadata er grunnleggende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning.

DOK

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. 

Temakart

I Geonorges temakart kan du se og teste en rekke forskjellige tematiske kartlag.

Om temadata

Tematiske geodata, temadata, er en viktig del av den geografiske infrastrukturen.

Kontakt Kontakt oss

  • Maria Oldeman Lund er fagleder for temadata i Kartverket
  • Kontaktperson for arbeid med turruter i Kartverket er Geir Svoren
  • Kontaktperson for arbeid med tilgjengelighet i Kartverket er Sven Michaelis

De kan nås på telefon 32 11 80 00

Forum Temadataforum

Temadataforum er en møteplass hvor leverandører og brukere i  Norge digitalt presenterer og drøfter produksjon, formidling og bruk av temadata.

Se mer informasjon, mandat og møtedokumenter.

Del