DOK og temadataarbeid

Bruk av temadata er grunnleggende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning.

DOK

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er offentlige geografiske data som er tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. 

Temadataforum

Temadataforum er en møteplass for produsenter og brukere av temadata i Norge digitalt-samarbeidet. Les mer på geonorge.no.

Om temadata

Tematiske geodata, temadata, er en viktig del av den geografiske infrastrukturen.

Kontakt

Nå oss på telefon

Kontakt kundesenteret på 32 11 80 00.

Del