DOK og temadataarbeid

Bruk av temadata er grunnleggende for å løse viktige samfunnsoppgaver knyttet til miljø, klima, risiko og beredskap, planlegging og forvaltning.

Kontakt

Nå oss på telefon

Kontakt kundesenteret på 32 11 80 00.

Del
XPPT