Havnedata

Infrastruktur og standard for havnedata er utviklet. Et nytt system muliggjør forvaltning og ajourføring av havnedata direkte fra de enkelte havnene etter samme prinsipp som øvrige basis kartdata (FKB).

Artikler

Ny versjon av hamnedata-standard

UML-modell for hamnedata-standarden og tilhøyrande registreringsinstruks er oppdatert, og versjon 2.0 finn du på Geonorge. Dette er ein «mellomversjon» inntil formelt godkjent produktspesifikasjon er på plass.

Sikre og effektive havner

– Det er utvilsomt god samfunnsnytte i å bygge infrastruktur for havnedata, sier kartverkssjef Johnny Welle. Prosjektet som har jobbet med digitalisering av havner er fullført og sjøsatt – og infrastruktur og standard for havnedata er nå på plass.

Digitaliserer havnene

Gjennom offentlig-privat samarbeid og med ny teknologi samles detaljerte data om bunnforhold og anlegg i en rekke havner.

Kontaktpersoner i Kartverket

Laserskanning av Oslo havn

Del