Nasjonalt register over luftfartshindre

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) er et digitalt register over menneskeskapte objekter som kan utgjøre en risiko for luftfarten.

Registrering og tilgang til data

Produktspesifikasjon

Rapportering til NRL må være i henhold til ny produktspesifikasjon: Nasjonalt register over luftfartshindre rapportering.

Registreringsinstruks

Til produktspesifikasjonen er det laget en registreringsinstruks som gir mer konkrete krav og retningslinjer.

Nyheter om Nasjonalt register over luftfartshindre

Luftfartshindre må kartfestes bedre før 1. juli

Har du en stolpe, et luftspenn eller noe som brannhelikopter og luftambulanse må vite om? Rett plassering i Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) ble innskjerpet 1. januar 2023. Innen 1. juli 2024 må alle eldre registreringer sjekkes av anleggseier.

Bidrar til økt sikkerhet i lufta

Helikoptre og andre som flyr lavt trenger en detaljert og pålitelig oversikt over hvilke luftfartshindre som finnes. Derfor må alle som eier et luftfartshinder rapportere dette til Nasjonalt register over luftfartshindre.

Nye krav til rapportering av luftfartshinder

Endringer i luftfartshinderforskriften har trådt i kraft: Fra 1. januar 2023 gjelder nye krav til rapportering til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL). Det innebærer en kraftig utvidelse av hva som kreves rapportert inn til registeret. Her finner du informasjon om krav og frister.

Ofte stilte spørsmål

Kontakt

Kontakt NRL

Kontakt oss på telefon 32 11 80 00 eller e-post nrl@kartverket.no hvis du har spørsmål om Nasjonalt register over luftfartshindre.

Del