Nasjonal detaljert høydemodell

Prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) gjør nøyaktige målinger av høyde i hver kvadratmeter av landet. Det er det største landkartleggingsprosjektet som er gjennomført i Norge noensinne.

Høydemodellen i praktisk bruk

Klimatilpasning

Klimaendringer gjør at bebyggelse og infrastruktur må planlegges og tilpasses. Nasjonal detaljert høydemodell gir økt presisjon.

Arealplanlegging

For å sikre helhetlig og bærekraftig arealplanlegging, kan nasjonal detaljert høydemodell brukes i flere faser i planprosessen. 

Kulturminneforvaltning

Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) gir flere fordeler i arbeidet med å oppdage, registrere og forvalte våre kulturminner. 

Nyttig informasjon

Om prosjektet

Les mer om prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell.

Høydedata.no

Alle data som samles inn i prosjektet, blir lagt ut på høydedata.no og er gratis.

Om dataene

Les mer om hva dataene kan brukes til, om punktskytetthet, formater og tips.

Kontakt Kartverkets prosjektteam

Ta kontakt med prosjektteamet vårt om du ønsker du mer informasjon.

Du kan nå oss på telefon 32 11 80 00 (Kartverkets sentralbord).

Fakta Fakta om nasjonal detaljert høydemodell

  • Prosjektet pågikk fra 2016 til 2022, og samlet inn svært detaljerte høydedata for hele Norge. I alt 230.000 km2 ble laserskannet fra fly.
  • Prosjektet ble ledet av Kartverket og var et spleiselag mellom Kommunal- og distriktsdepartementet og sju andre departementer.
  • Innsamlede data er gratis tilgjengelig for næringsliv, kommuner, offentlige virksomheter, utviklere og andre.

Aktuelt

Grønn laser kartlegger vassdrag

Ny teknologi og digitalisering er viktig for arbeidet med helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av vann og vassdrag. Gjennom et nasjonalt tverrsektorielt samarbeidsprosjekt tester vi ut ny teknologi på grønn laser til å kartlegge elver og innsjøer.

Laserskanning kan kartlegge gjengroing tidlig

Hvis gjengroing har kommet så langt at tre begynner å dominere, er det særlig krevende å gjennomføre tiltak. Derfor er Norsk institutt for bioøkonomi begeistra for mulighetene som ligger i laserskanning (ekstern lenke til Nibios nettsider).

Del