Forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

Rutiner

Revisjon, ajourhold og forslag til rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata.

Veg

Informasjonsmateriell, veiledere og lenker til hjelp i arbeidet med ajourføring av FKB-Veg, FKB-Vegnett og FKB-TraktorvegSti.

Bygning og tiltak

Veiledning for kommunalt ajourhold av bygningsinformasjon i matrikkel og FKB.

Arealressurskart

Gå til NIBIOs nettside for informasjon, veiledning og hjelp til ajourhold av arealressurskartene, AR5 (lenke til Nibio).

Plan

Arealplandata er et eget datasett som skal inngå i forvaltning, drift og vedlikehold-avtalene (FDV-avtalene). Gå til veiledning på plansidene våre.

Del