Forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

Rutiner

Avtalerevisjon, ajourhold og forslag til rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata.

Vegtema

Veiledningsmateriell til hjelp i arbeidet med ajourføring av FKB-Veg, Elveg 2.0/FKB-Vegnett og FKB-TraktorvegSti.

Byggtema

Veiledning for kommunalt ajourhold av bygningsinformasjon i Matrikkelen, FKB-Bygning og FKB-Tiltak.

Arealressurskart (AR5)

Gå til NIBIOs nettside for informasjon, veiledning og hjelp til ajourhold av arealressurskartene, AR5.

Arealplan

Arealplandata er et eget datasett som skal inngå i forvaltning, drift og vedlikehold-avtalene (FDV-avtalene). Gå til veiledning på plansidene våre.

SFKB

Sentral lagring av kartdata gir ferskere kartdata og bør inn i rutinene i alle kommuner.

Ofte stilte spørsmål om FKB

Del