Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Geodataarbeid

Tema

Planarbeid

Veiledning i planarbeid for kommuner og andre offentlige og private virksomheter som lager og forvalter arealplaner.

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

DOK og temadata

Kartgrunnlag for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Nasjonalt register over luftfartshindre

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) er et digitalt register over alle innmeldte hindre for luftfart, samt hindre som er funnet gjennom kontroller utført av Kartverket.

Standardisering

Her finner du alt Kartverket gjør innen standardisering.

Nyheter geodataarbeid

Ny geodataplan vedtatt

Med overgang til FKB 5.0 i kjømda, står kvalitetsheving høgt på prioriteringslista i Møre og Romsdal. Men vi skal òg starte nye, spennande prosjekt i kommande planperiode. Les meir her.

Geodataplan for Innlandet vedtatt

Fylkesgeodatautvalet har vedtatt ny geodataplan for Innlandet. Her kan du lese om status på geodatasamarbeidet i fylket, og videre satsinger i planperioden 2023 - 2026.

Ny geodataplan vedteken

Fylkesgeodataplanen 2023-2026 med tilhørande handlingsplan vart vedteken av fylkesgeodatautvalet i Rogaland 25. oktober 2022.

View More Articles

Arrangementer og kurs

Kurs i forvaltning av digitalt planregister, Innlandet

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Norkart. Kurset er gratis for kommunene. Antall deltakere er begrenset, og kursplasser tildeles etter «Først-til-mølla»-prinsippet. Påmeldingsvinduet er åpent i perioden 17. oktober - 28. november.

View More Events

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.