Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Geodataarbeid

Tema

Planarbeid

Veiledning i planarbeid for kommuner og andre offentlige og private virksomheter som lager og forvalter arealplaner.

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

DOK og temadata

Kartgrunnlag for å sikre en kunnskapsbasert og effektiv planlegging og saksbehandling.

Standardisering

Her finner du alt Kartverket gjør innen standardisering.

Nyheter geodataarbeid

Møte i Basisdatautvalget Oslo og Viken

Informasjon fra underutvalg og gjennomgang av satsningsområder i geodataplanen var noen av punktene på møtet 14. februar. Detaljene finner du i referatet.

Fiskere kan nå unngå sårbar havbunn

Nå kan fiskere også i Troms sondere terrenget på havbunnen før de slipper trålen ned. Prosjektet Marine grunnkart i kystsonen har laget kart som viser hvor det er sårbare områder med for eksempel svamphager, koraller og sjøfjærbunn.

Grønn laser kan kartlegge flom- og skredfare

For å vurdere erosjon og inngrep i vassdrag, er det nå testet ut grønn laser, som gir bedre målinger av bunn- og dybdeforhold i ferskvann. Målet er å håndtere flom- og kvikkleire-risiko på sikt.

View More Articles

Arrangementer og kurs

Årsmøter for Norge digitalt

Vi ønsker velkommen til årsmøter for Norge digitalt- samarbeidet i tidsperioden 13.-30. mars. På agendaen står forvaltning, drift og vedlikehold av geodata, FDV-avtalen og geodataplanlegging.

Webinar: Datainnhold i FKB 5.0

I dette webinaret vil vi informere om endringer i datainnholdet i FKB 5.0. Dette er aktuelt for alle som bruker, og særlig forvalter, FKB-data.

Noreg digitalt årsmøte, Midthordland

Kartverket Vestland vil invitere til Noreg digitalt årsmøte (FDV-møte) for kommunane i Midthordland. Påmeldingsfristen er gått ut.

View More Events

Hold deg oppdatert. Meld deg på nyhetsbrevet vårt.