Om Kartverket

Kartverket blei etablert i 1773 og er den eldste tekniske etaten i Noreg som framleis er i drift. Oppgåvene våre har endra seg i takt med digitaliseringa av samfunnet. Vi er ei moderne og innovativ verksemd med blikk for framtida.

Jobb- og karrieresider

Les meir om ledige stillingar i Kartverket og kva vi kan tilby på jobb- og karrieresidene våre. 

Arrangementer og kurs

Adresseseminar 2021

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
I år blir det digitalt seminar. Årets arrangement finner sted onsdag 15. og torsdag 16. september.

Møte i Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark

Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark avholder digitalt møte denne dagen. Tema på møtet er fylkesgeodataplanen og revisjon av denne. Medlemmene av utvalget er invitert.

Vis alle arrangementer

Nyheter

No venter vi på vêret

Fotografering av årets kartleggingsprosjekt er nesten ferdig. Det står berre igjen nokre striper i høgareliggande område. Alt er landmålt og klart - no venter vi på godt fotovêr!

Grønn laser kartlegger vassdrag

Ny teknologi og digitalisering er viktig for arbeidet med helhetlig og kunnskapsbasert forvaltning av vann og vassdrag. Gjennom et nasjonalt tverrsektorielt samarbeidsprosjekt skal vi teste ut ny teknologi på grønn laser til å kartlegge elver og innsjøer.

Enhetlig fargeuttrykk i ortofoto

I år er det blitt gjort ekstra forberedelser før flyfotograferingen i Agder. Det er startet et prosjekt som skal utrede mulighetene for å få et mer enhetlig fargeuttrykk i ortofotoene.

Vis alle nyheter
Del