Siste oppdatering

Kartverket sine logoar

Logoen til Kartverket finst i to utgåver: Som ståande (med tekst under merke) og som liggande (med tekst til høgre).

Logoen finnast i ulike variantar og filformat. Last ned ønskt format nedanfor. Ta kontakt med marknads- og kommunikasjonsavdelinga i Kartverket viss du treng logo i anna format.

Kartverkets logo – ståande

Logo ståande, RGB-fargar

Logo Kartverket
Logo i pixelgrafikk (PNG-fil) og RGB-fargar, brukast på skjerm

Logo ståande, WEB-fargar

Logo Kartverket
Vektorgrafikk (SVG-fil) og web-fargar, brukast på nettsider og appar. Logoen er i kjeldekode og med fargar i hexadesimal.

Logo stående, CMYK-fargar

Logo Kartverket
Logo i vektorgrafikk (PDF-fil) og CMYK-fargar, brukast til trykksaker i firefarge-trykk.

Logo stående, CMYK-fargar, kvit tekst og ramme

Logo Kartverket
Logo i vektorgrafikk (PDF-fil) med kvit ramme og kvit tekst. Brukast til trykksaker i firefarge-trykk, og på mørk botnfarge.

Logo ståande, PMS-fargar

Logo Kartverket
Logo i vektorgrafikk (PDF-fil), og PMS-fargar (Pantone). Denne logoen er for trykksaker eller tekstil som brukar eksakte fargar. Logoen er set opp med tre fargar: Svart, grøn pantone 354, blå pantone 293.

Logo ståande, PMS-fargar, kvit ramme og tekst

Logo Kartverket
Logo i vektorgrafikk (PDF-fil), og PMS-fargar (Pantone). Denne logoen er for trykksaker eller tekstil som brukar eksakte fargar. Brukast på mørk botnfarge. Logoen er sett opp med tre fargar: Kvit, grøn pantone 354, blå pantone 293. 

Logo ståande, svart

Logo Kartverket
Logo i vektorgrafikk (PDF-fil), kun svart farge. 

Logo ståande, kvit

Logo Kartverket
Logo i vektorgrafikk (PDF-fil), kun kvit farge. Brukast på mørk botnfarge.

Kartverkets logo – liggande

Logo liggande, RGB-fargar

Logo Kartverket
Logo i pixelgrafikk (PNG-fil) og RGB-fargar, brukast på skjerm.

Logo liggande, WEB-fargar

Logo Kartverket
Vektorgrafikk (SVG-fil) og web-fargar, brukast på nettsider og appar. Logoen er i kjeldekode og med fargar i hexadesimal.

Logo liggande, CMYK-fargar

Logo Kartverket
Logo i vektorgrafikk (PDF-fil) og CMYK-fargar, brukast til trykksaker i firefarge-trykk.

Logo liggande, svart

Logo Kartverket
Logo i vektorgrafikk (PDF-fil), kun svart farge. 

Logo liggande, kvit


Logo i vektorgrafikk (PDF-fil), kun kvit farge. Brukast på mørk botnfarge.

Del
XPPT