Siste oppdatering

Kartverket sine logoar

Logoen til Kartverket finst i to utgåver: Som ståande (med tekst under merke) og som liggande (med tekst til høgre). I størst mogleg grad skal ståande logo – med teksten under merket – nyttast.

Logoen finst i fargar og svart/kvitt. Logo med ramme er laga for bruk på mørk botnfarge.

Logoen kan brukast i samband med grafisk produksjon og kan opnast i fleire teikne- og biletbehandlingsprogram der fargerommet CMYK blir brukt.

Kartverkets logo ståande

" width=

Logo ståande (PDF / CMYK)
Logo ståande med kvit tekst (PDF / CMYK)
Logo ståande med ramme (PDF / CMYK)
Logo ståande i svart og kvitt (PDF / CMYK)
Logo ståande (SVG / RGB)
Logo ståande (PNG / RGB)

Kartverkets logo liggande

" width=

Logo liggande (PDF / CMYK)
Logo liggande med kvit tekst (PDF / CMYK)
Logo liggande med ramme (PDF / CMYK)
Logo liggande i svart og kvitt (PDF / CMYK)
Logo liggande (SVG / RGB)
Logo liggande (PNG / RGB)

Del