Kartverket Innlandet

Kartverket Innlandet har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Hamar.

Kontakt oss

Besøksadresse
Vangsvegen 73,
2317 Hamar

Postadresse
Kartverket Innlandet,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Innlandet,
Postboks 4233,
2307 Hamar

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Webinar: Datainnhold i FKB 5.0

I dette webinaret vil vi informere om endringer i datainnholdet i FKB 5.0. Dette er aktuelt for alle som bruker, og særlig forvalter, FKB-data.

Avslutningsseminar - FKB Maskinlæring

Styringsgruppen i prosjektet inviterer til avslutningsseminaret for prosjektet «Maskinlæring for Automatisk Kartlegging av Kommunale FKB- og Temadata basert på Laser- og Hyperspektrale Data». Prosjektet har fokus på å utnytte maskinlæring, nye metoder og nye datakilder for å oppdatere grunnkartet.

Regionmøte Gjøvikregionen og Gran 2023

Kartverket Innlandet innkaller herved til Norge digitalt regionmøte i Gjøvikregionen og Gran. Påmeldingsfrist 31. mars.

Regionmøte Valdres 2023

Kartverket Innlandet innkaller herved til Norge digitalt regionmøte i Valdres. Påmeldingsfrist 31. mars.

Matrikkel-mandag

Mandag 17. april er temaet anleggseiendom.
Hva skjedde høsten 2022? Ble det en endring i regelverket eller en presisering av gjeldende? Arnulf Haugland og Leikny Gammelmo går gjennom relevant matrikkelregelverk, statistikk og eksempler på anleggseiendommer.

Regionmøte Midt-Gudbrandsdal 2023

Kartverket Innlandet innkaller herved til Norge digitalt regionmøte i Midt-Gudbrandsdal. Påmeldingsfrist 11. april.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Regionmøter Innlandet 2023

Årets regionmøter for Innlandet fylke avholdes i perioden 7. mars – 26. april. Finn din region og meld deg på!

Geodataplan for Innlandet vedtatt

Fylkesgeodatautvalet har vedtatt ny geodataplan for Innlandet. Her kan du lese om status på geodatasamarbeidet i fylket, og videre satsinger i planperioden 2023 - 2026.

Vellykket kartleggingssesong Innlandet

Flyfotografering er fullført for alle områder, og deler av områdene er også laserskannet. Endelig leveranse med FKB-data forventes i starten av 2023.

Vis alle nyheter
Del