Kartverket Innlandet

Kartverket Innlandet har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Hamar.

Kontakt oss

Besøksadresse
Vangsvegen 73,
2317 Hamar

Postadresse
Kartverket Innlandet,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Innlandet,
Postboks 4233,
2307 Hamar

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Matrikkel-mandag

Matrikkelmandag 2. oktober med tema fritidsbolig utgår.

I stedet vil dagen handle om erfaringer fra innføring av atkomstpunkt.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Flyfotograferer flommen

På hasteoppdrag flyfotograferes nå berørte flom- og skredområder i Innlandet og Viken etter ekstremværet «Hans». Målet er å gi et helhetlig bilde av flomsituasjonen.

Dreneringslinjer gir bedre planer mot flom og ras

Klimaendringene gir større utfordringer for kommunene for å sikre utsatte områder ved ekstrem nedbør. Ringsaker kommune har det siste året jobbet mer planmessig med å finne ut hvor overvannet renner ved kraftige regnskyll.

Norge digitalt-møter

Flere Norge digitalt-utvalg Innlandet møtes i løpet av september og oktober. Oppfølging og revidering av fylkets geodataplan for perioden 2024-2027 er hovedtema. Aktivitetskalenderen gir deg detaljene.

Oppdatert riksgrense på kartet

Et nytt grensepunkt innvies med ny riksrøys ved Hvitsjøen, Rømskog – det svenskene kaller Tufwan i Tåken – onsdag 5. juli. I tillegg blir det en stor markering av at Oscarsteinen fra 1887 endelig er kommet på rett sted langs den norsk-svenske riksgrensen.

Vis alle nyheter
Del