Kartverket Innlandet

Kartverket Innlandet har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Hamar.

Kontakt oss

Besøksadresse
Vangsvegen 73,
2317 Hamar

Postadresse
Kartverket Innlandet,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Innlandet,
Postboks 4233,
2307 Hamar

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Forvaltning av planregister

Kartverket inviterer kommunene til digitalt kurs i «Rutiner for forvaltning av kommunalt planregister». Kursene arrangeres fylkesvis i perioden 13. - 29. april. Se når kurset arrangeres i ditt fylke!

Vis alle arrangementer

Nyheter

Åtte av 10 regionmøter gjennomført!

Regionmøtene for Innlandet fylke gjennomføres på Teams. Nå kan du lese referat fra de åtte som er avholdt. De to siste Elverum-Solør og Lillehammer-regionen gjennomføres hhv. 6. og 8. april.

Status Geovekstprosjekt Innlandet

Vi nærmer oss sluttleveranse for alle 2020-prosjektene, og anbudskonkurranser for årets prosjekter er i full gang. Se detaljer i statusoversikten under.

Vis alle nyheter
Del