Kartverket Innlandet

Kartverket Innlandet har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Hamar.

Kontakt oss

Besøksadresse
Vangsvegen 73,
2317 Hamar

Postadresse
Kartverket Innlandet,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Innlandet,
Postboks 4233,
2307 Hamar

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Webinar: FoU-prosjekter i regi av Geovekst-forum

Med tema som BIM, laserdata og maskinlæring inviterer Geovekst-forum til webinar 1. februar 2022. Påmelding er åpen.

Kurs: Fra Vegnett til Elveg 2.0

I samarbeid med programvareleverandørene arrangerer Kartverket kurs i oppdatering av Elveg 2.0. Flere kursdatoer, fra 6. januar til 22. februar 2022.

Regionmøter for Innlandet fylke 2022

Datoer for årets regionmøter er fastsatt. Målgruppen er kontaktpersoner for Geovekst- og Norge digitalt-parter i regionene. Program og m.m. er under utarbeidelse. Flere detaljer kommer på nyåret.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Forvaltningsarbeid i Innlandet

Fylkesgeodatautvalget Innlandet har godkjent en ny ordning for gjennomføring av FDV-arbeidet i 2022. Vårens regionvise FDV-runder vil derfor utgå og erstattes av arbeid med kvalitetsheving av utvalgte datasett i SFKB. Se detaljene her.

Fylkets geodataplan er vedtatt!

Geodataplan for 2022-25 ble vedtatt av fylkesgeodatautvalget for Innlandet fylke 29. oktober. Planen fungerer som handlingsplan for Innlandets geodatastrategi.

God kartleggingssesong i Innlandet

Fotografering og laserskanning er fullført for alle prosjektene, og konstruksjonsarbeidet påbegynt. Midlertidige ortofoto er på Norgeibilder for noen prosjekt, og autoklassifiserte laserdata er klare. Detaljene finner du her.

Aktiv høst

I tillegg til aktivitet i forbindelse med Norge digitalt samarbeidet, er det planlagt to webinarer i regi av Kartverket Innlandet. Detaljene finner du her.

Vis alle nyheter
Del