Kartverket Innlandet

Kartverket Innlandet har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Hamar.

Kontakt oss

Besøksadresse
Vangsvegen 73,
2317 Hamar

Postadresse
Kartverket Innlandet,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Innlandet,
Postboks 4233,
2307 Hamar

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Ingen arrangementer for tiden
Vis alle arrangementer

Nyheter

God kartleggingssesong i Innlandet

Fotografering og laserskanning er fullført for alle prosjektene, og konstruksjonsarbeidet påbegynt. Midlertidige ortofoto er på Norgeibilder for noen prosjekt, og autoklassifiserte laserdata er klare. Detaljene finner du her.

Aktiv høst

I tillegg til aktivitet i forbindelse med Norge digitalt samarbeidet, er det planlagt to webinarer i regi av Kartverket Innlandet. Detaljene finner du her.

Stort engasjement i Norge digitalt-utvalgene Innlandet

Nasjonal geodatastrategi, Geodatastrategi for Innlandet og rullering av Fylkesgeodataplanen var tema på FGU’s møte i mai. Dette ble det jobbet videre med i arbeidsutvalgene i juni. Fokus på disse møtene var å definere mål og tiltak for Innlandet i perioden 2022-2025.

Droneforum – nytt brukerforum i Innlandet

Forumet skal være en møteplass for ulike dronebrukere innen offentlige etater i fylket. Oppmøtet viser at behovet for et droneforum er stort, og det er opprettet et sekretariat og tre arbeidsgrupper. To møter er gjennomført så langt i år, og det er planlagt ytterligere to til i løpet av høsten.

Vis alle nyheter
Del