Kartverket Innlandet

Kartverket Innlandet har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Hamar.

Kontakt oss

Besøksadresse
Vangsvegen 73,
2317 Hamar

Postadresse
Kartverket Innlandet,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Innlandet,
Postboks 4233,
2307 Hamar

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Matrikkel-mandag

Mandag 9. januar snakker vi om jordskifte og matrikkel i matrikkel-mandag. Vi har med oss professor Per Kåre Sky til å fortelle om ulike typer jordskifte og hva jordskifteretten tar stilling til i sakene. Fra Kartverket vil vi gå inn på den matrikkelfaglige siden av sakene.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Geodataplan for Innlandet vedtatt

Fylkesgeodatautvalet har vedtatt ny geodataplan for Innlandet. Her kan du lese om status på geodatasamarbeidet i fylket, og videre satsinger i planperioden 2023 - 2026.

Vellykket kartleggingssesong Innlandet

Flyfotografering er fullført for alle områder, og deler av områdene er også laserskannet. Endelig leveranse med FKB-data forventes i starten av 2023.

Vis alle nyheter
Del