Kartverket Troms og Finnmark

Kartverket Troms og Finnmark har ansvar for etablering og drift for en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Tromsø og Vadsø.

Kontakt oss

Besøksadresse i Tromsø
Framsenteret,
Hjalmar Johansens gate 14,
9007 Tromsø Vis i kart

Besøksadresse i Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari Vis i kart

Postadresse
Kartverket Troms og Finnmark,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter Tromsø
Framsenteret,
Postboks 6606 Langnes,
9296 Tromsø

Pakker/ tidsskrifter Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Adresseseminar 2021

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
I år blir det digitalt seminar. Årets arrangement finner sted onsdag 15. og torsdag 16. september.

Møte i Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark

Fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark avholder digitalt møte denne dagen. Tema på møtet er fylkesgeodataplanen og revisjon av denne. Medlemmene av utvalget er invitert.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Årets mål nådd allerede!

«Sørge for at 50 % av kommunene i Troms og Finnmark velger Det offentlige kartgrunnlaget i år». Det er målet i fylkets geodataplan. Den milepælen sørget kommunene i fylket for ble oppnådd 17. juni. Og vi er bare halvveis i 2021 ...

Geovekstprosjekt i Troms og Finnmark 2021

Det er planlagt FKB-A og B-kartlegging av totalt 225 km2 fordelt på 5 kommuner. Vi starter også kartlegging basert på omløpsbilder i områder med gamle FKB-C og D-data i Finnmark. Prosjektet er utvidet med 8 kommuner. Begge prosjektene er utlyst.

Interkommunalt geodatasamarbeid

Det var hovedtema på vårmøtet i fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark. Det er etablert flere samarbeid i fylket, men det må legges større vekt på forankring og organisering. Det vil sikre tilstrekkelige ressurser og kompetanse for de kommunene det gjelder. Referatet er nå tilgjengelig.

Utvalgsmøter i mars

Norge digitalt-utvalgene for Troms og Finnmark har avholdt sine vårmøter i mars. Referatene fra møtene er nå tilgjengelig!

Stor deltakelse på regionale webinar

Kartverket Nordland og Kartverket Troms og Finnmark har gjennomført to digitale seminar så langt i år. Et om stedsnavn og et om digitalisering av plan- og byggesaksprosesser. Begge to-timers-webinarene ble gjennomført på Teams, og samlet totalt over 400 deltakere.

Vis alle nyheter
Del