Kartverket Troms og Finnmark

Kartverket Troms og Finnmark har ansvar for etablering og drift for en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Tromsø og Vadsø.

Kontakt oss

Besøksadresse i Tromsø
Framsenteret,
Hjalmar Johansens gate 14,
9007 Tromsø Vis i kart

Besøksadresse i Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari Vis i kart

Postadresse
Kartverket Troms og Finnmark,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter Tromsø
Framsenteret,
Postboks 6606 Stakkevollan,
9296 Tromsø

Pakker/ tidsskrifter Vadsø
Statens hus, Damsveien 1,
9815 Vadsø-Čáhcesuolu-Vesisaari

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Digitalt, Teams

Webinar om grenser som følger buer eller terrengdetaljer

Matrikkelforskriften innførte nye regler for merking og måling av grenser fra 1. januar 2021. En av endringene er forbud mot registrering av grenser som sirkelbue i matrikkelen. Kartverket inviterer til webinar.

Kurs: Fra Vegnett til Elveg 2.0

I samarbeid med programvareleverandørene arrangerer Kartverket kurs i oppdatering av Elveg 2.0.

Møte i basisgeodatautvalget

Første møte i 2022 for BGU Troms og Finnmark. Det er foreløpig satt opp som et digitalt møte. Medlemmene er invitert, og foreløpig dagsorden er klar.

Møte i fylkesgeodatautvalget

Medlemmene i FGU Troms og Finnmark møtes denne dagen på Framsenteret i Tromsø. Medlemmene er invitert, og endelig dagsorden kommer.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Ny geodataplan vedtatt!

Fylkets geodataplan for Troms og Finnmark 2022-2025 ble vedtatt av Fylkesgeodatautvalget 22.10.2021. Fokusområder i planperioden er faglige målsettinger samt kompetanse og kommunesamarbeid innen geodata-området.

Vel 84 prosent har valgt i år

Per 23. nov. har 33 kommuner (84,6%) i Troms og Finnmark valgt DOK for 2021. 18 av disse har valgt DOK for første gang. Oversikten finner du her.

Norges nordligste medlem i et Norge digitalt utvalg!

Høstmøtet 15.9. i fylkesgeodatautvalget for Troms og Finnmark startet med å ønske Longyearbyen lokalstyre (Ll) og representant Morten Dyrstad velkommen som medlem. Lokalstyret ønsker å være part i samme forum som kommunene når det gjelder regionalt arbeidet i Norge digitalt. Referatet er tilgjengelig.

Høstmøte i basisgeodatautvalget

På høstmøte i BGU for Troms og Finnmark 3.9. var orientering om aktivitet i organisasjonene, samt oppfølging og revidering av fylkets geodataplan hovedtema. Referatet kan du lese her.

Krevende kartleggingsesong

Været for flyfotografering har vært krevende i Troms og Finnmark i år. Prosjektet Varanger - Troms midt 2021 er likevel i rute. Det er også fortsatt håp om fotografering i områder som inngår i omløpsfotograferingen i fylket.

God innsats av Porsanger kommune

I løpet av juni og juli har kommunen gjort en solid jobb med adressering. Ved siste massive oppdatering hadde andelen veiadresser økt fra 64,1% til 72,9%.

Vis alle nyheter
Del