Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Kartverket Rogaland

Kartverket Rogaland har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Stavanger.

Kontakt oss

Besøksadresse
Professor Olav Hanssens vei 10,
4021 Stavanger

Postadresse
Kartverket Rogaland,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidskrifter
Kartverket Rogaland,
Postboks 699,
4003 Stavanger

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

 

Skal du levere noe til tinglysing?

Nyheter

Kartleggingsprosjekt i Rogaland

I år er det to kartleggingsprosjekt i Rogaland fylke. Sandnes er ferdig fotografert. I Ryfylkeheiene er det fortsatt mye snø igjen så noe av fotograferinga må vente en stund til

Vis alle nyheter
Del