Kartverket Agder

Kartverket Agder har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon for fylket. Vi har kontorsted i Kristiansand.

Kontakt oss

Besøksadresse
Fylkeshuset,
Tordenskjolds gate 65,
4614 Kristiansand

Postadresse
Kartverket Agder,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter
Kartverket Agder,
Postboks 511 Lundsiden,
4605 Kristiansand

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

 

Skal du levere noe til tinglysing?

Nyheter

Fylkesgeodataplan for Agder 2021-2024 er klar

Planen ble vedtatt av fylkesgeodatautvalget for Agder 30.10. 2020. Kompetanseheving innenfor digitaliseringsprosjekter og elektronisk samhandling er blant satsingsområdene i planperioden.

Møte i geodatautvalget for Agder fylke

Referat fra årets første møte i GU for Agder er tilgjengelig. Her kan du blant annet lese om status for pågående geovekstprosjekt, samarbeidet innen forvaltning, drift og og vedlikehold (FDV) samt se hvem som er medlemmer i utvalget.

Vis alle nyheter
Del