Kartverket Trøndelag

Kartverket Trøndelag har ansvar for etablering og drift for en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Trondheim og Steinkjer.

Kontakt oss

Besøksadresse i Trondheim
Statens hus, Prinsens gate 1 (inngang fra Tinghusgata), 7012 Trondheim Vis i kart

Besøksadresse i Steinkjer
Statens hus, Strandvegen 38,
Steinkjer Vis i kart

Postadresse
Kartverket Trøndelag,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter Trondheim
Statens hus, Prinsens gate 1
(inngang fra Tinghusgata),
7012 Trondheim

Pakker/ tidsskrifter Steinkjer
Strandvegen 38,
7713 Steinkjer

Fakturaadresse (EHF)
9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Forvaltning av planregister

Kartverket inviterer kommunene til digitalt kurs i «Rutiner for forvaltning av kommunalt planregister». Kursene arrangeres fylkesvis i perioden 13. - 29. april. Se når kurset arrangeres i ditt fylke!

Webinar om stedsnavnarbeid

Kartverket i Trøndelag i samarbeid med Kartverket i Møre og Romsdal inviterer til webinar om stedsnavnarbeid. Målet med webinaret er å belyse saksgangen i stedsnavnsaker og hvordan en kan organisere arbeid med stedsnavn i kommunene.

Vis alle arrangementer

Nyheter

Måltall i sikte!

Fylkets geodataplan har et måltall for Trøndelag på minimum 97 % andel vegadresser innen årsskiftet. Med 96,1 % vegadresser per april 2021 er fylket på god vei til å nå målet.

Kartleggingsprosjekt Trøndelag 2021

Det nærmer seg ny kartleggingssesong i Trøndelag. Det blir  tre kartleggingsprosjekt i år; to FKB-B og ett FKB-C. I tillegg kommer et mindre laserskanningsprosjekt for deler av ny E6. Detaljene finner du her.

Ønsker å medvirke til at målene i nasjonal geodatastrategi nås

Geodatastrategien frem mot 2025, «Alt skjer et sted», setter retning for utvikling av den nasjonale geografiske infrastrukturen. Fylkesgeodatautvalget i Trøndelag har startet et arbeid med å vurdere hvilke tiltak i strategiens handlingsplan som er mest relevant for regionale og lokale parter.

Vis alle nyheter
Del