FoU i Kartverket

    Smart bruk av geografisk informasjon er
    en nøkkel for å løse våre viktigste
    samfunnsutfordringer. Kartverket er en
    pådriver i forskningssamarbeid for å
    utvikle metoder for å samle, analysere
    og presentere geografiske data.

Tema

FoU-samarbeid

Kartverkets samfunnsoppdrag innebærer forskningsaktivitet for å styrke evnen til å møte behovene samfunnet stiller til geografiske data og infrastruktur i framtiden.

Rapporter

Her kan du finne rapporter som Kartverket har utgitt. I tillegg kan du navigere videre til en liste over publikasjoner der Kartverkets ansatte har bidratt.

Data til forskning

Du finner Kartverkets data til forskning på temasiden API og data. For studenter og undervisningssteder gir Geonorges temaside informasjon om flere ressurser.

Arrangementer og kurs

FoU-forum for geografisk informasjon

Hva er siste nytt innen geodata i arealforvaltningen? Enten du er opptatt av næringsutvikling, naturinngrep, arealregnskap eller klimatilpassing, informerer vi om flere prosjekt som skal gi mer kunnskap. FoU-forum for geografisk informasjon løfter også fram noen områder der vi mangler svar.

Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL) – fagseminar

Hvilke krav og ansvar gjelder når luftfartshindre rapporteres til NRL? Hvordan skal du rapportere inn ditt anlegg eller mast? Kartverket og Luftfartstilsynet inviterer til fagseminar tirsdag 16. april.

Vis alle arrangementer

Aktuelt

KI avslører norske naturhemmeligheter

Kan kunstig intelligens (KI) og informasjon fra satellittbilder gi mer kunnskap om norske våtmarksområder? Det skal Kartverket, NIBIO, NINA, Norsk regnesentral og Miljødirektoratet finne ut.

Kartverkets KI-forskning publisert i Springer

En fersk studie om bildeteknologi for å identifisere og isolere spesifikke bygninger i flyfoto har fått internasjonal interesse. Forskningen utført av Ph.d.-student Sander Jyhne er nå publisert av forlaget Springer.

Stor tro på FNs nye geodesisenter

– FNs medlemsland og partnere må bli enige om en felles arbeidsplan for å styrke geodesiens verdikjede. Det sier Nicholas Brown, den nye direktøren for FNs globale geodesisenter i Bonn, Tyskland.

Gratis posisjon til forskning og innovasjon

Hive Autonomy er en av de som har fått gratis posisjonstjenester, nå kan du bli en av dem. Forskningsorganisasjoner og nyetablerte innovasjon- og startup-miljø kan søke om gratis tilgang.

Vis alle nyheter