Kartverket Oslo

Kartverket Oslo har ansvaret for å etablere og drifte infrastruktur for geografisk informasjon i fylkene Oslo, Østfold, Akershus og Buskerud. Vi har kontorsted i Oslo.

Kontakt oss

Besøksadresse
Storgata 33, 7.etasje
0184 Oslo (oppgang A)

Postadresse
Kartverket Oslo,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/  tidsskrifter
Kartverket Oslo,
Postboks 412 Sentrum,
0103 Oslo

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Webinar: Kunstig intelligens

Hvordan kan vi bruke kunstig intelligens lovlig og effektiv i oppgaveløsning knyttet til geografisk informasjon? Hvor vil geodata ha betydning? Bli med på webinar i regi av Norge digitalt og få innspill om dette!

Adresseseminar 2024

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
Årets seminar arrangeres tirsdag 10. og onsdag 11. september.

Eiendomsrettsseminaret 2024

Velkommen til årets Eiendomsrettsseminar!
Seminaret holdes 12.–13. september 2024 på Sundvolden Hotel.

Vis alle arrangementer
Del
XPPT