Velkommen til Kartverkets nye nettside! Les mer om nye kartverket.no her.

Kartverket Nordland

Kartverket Nordland har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Bodø.

Kontakt oss

Besøksadresse
Moloveien 10, 5. etasje,
8002 Bodø

Postadresse
Kartverket Nordland,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidskrifter
Kartverket Nordland,
Moloveien 10,
8002 Bodø

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

 

Skal du levere noe til tinglysing?

KV Nordland nyhetsliste

Prosjekt «Nordland midlertidig ortofoto 2020»

Kartverket Nordland har nettopp lagt ut prosjektet «Nordland midlertidig ortofoto 2020» i Norge i bilder. Endelige ortofoto for dette prosjektet forventes å være ferdig 1. mars 2021.

Vis alle nyheter
Del