Siste oppdatering

Faggruppe matrikkelen

Faggruppe matrikkel er den formelle samhandlingsarenaen for samarbeid mellom ledelsen for matrikkelområdet i Kartverket og i KS/kommunene.

Faggruppe matrikkel skal ivareta intensjonen i digitaliseringsstrategien om likeverdighet i samarbeidet stat/kommune og samspillet mellom Kartverket som sentral matrikkelmyndighet og kommunesektoren som lokal matrikkelmyndighet i utviklingen, forvaltningen og kvalitetshevingen av matrikkelen som nasjonal felleskomponent og eiendomsregister. Målet er god samordning og koordinering mellom Kartverkets og kommunal sektors arbeid med matrikkelen. Faggruppe matrikkel har ikke besluttende myndighet, men er et rådgivende organ overfor Kartverket og kommunal sektor.

Representanter i faggruppe matrikkel

 • Kartverket representeres med 4 faste deltagere som utnevnes av eiendomsdivisjonen
 • Kommunene representeres med 4 faste deltagere (minimum 2 fra storkommunene) som velges ut av KS
 • KS sentralt representeres med 2 faste deltagere

Representanter:

 • Anders Braaten, Kartverket
 • Ole Morten Ytre-Arne Mjelstad, Luster kommune
 • Heidi Liv Tomren, KS
 • Inger Margrethe Kristiansen, Kartverket
 • Lars Elsrud, Kartverket
 • Marius Zahl Johnsen, Hadsel kommune
 • Michael Pande-Rolfsen, KS
 • Stig Knutsen, Oslo kommune
 • Tollef Sira, Sandnes kommune
 • Tor Ivar Solsrud Majercsik, Kartverket

Mandatet

Matrikkel faggruppe – mandat gjeldende fra og med 13. desember 2021.

Referater

2022
Referat 15.12.2022
Referat 04.11.2022

Referater fra og med 13.12.2021 til 04.11.2022 er ikke lagt ut.

Nedenfor er referater fra faggruppemøtene som ble gjennomført under tidligere mandater for faggruppen.

2020
Referat 09.03.2020

2019
Referat 06.09.2019
Referat 04.06.2019

2018
Referat 14.-15.11.2018
Referat 21.-22.08.2018
Referat 21.-22.03.2018

2017
Referat 16.-17.11.2017
Referat 30.-31.05.2017
Referat 15.-16.03.2017

2016
Referat 26.-27.10.2016
Referat 22.06.2016
Referat 10.-11.02.2016

2015
Referat 27.10.2015
Referat 26.05.2015
Referat 10.-11.02.2015

2014
Referat 28.10.2014
Referat 22.05.2014
Referat 14.-15.01.2014

2012
Referat 14.09.2012
Referat 13.-14.06.2012
Referat 07.03.2012

2011
Referat 30.11.2011
Referat 15.09.2011
Referat 19.05.2011
Referat 24.-25.02.2011

2010
Referat 09.12.2010
Referat 23.09.2010
Referat 06.05.2010
Referat 23.03.2010

2009
Referat 15.09.2009
Referat 27.05.2009

2008
Referat 30.-31.10.2008

Del
XPPT