Bygninger

Alle bygninger skal registreres i matrikkelen. Detaljerte opplysninger om bygninger kan derfor benyttes i mange samfunnsnyttige oppgaver.

Veiledning

Føring av kode for bygningstype

Miljøverndepartementet har i brev datert 22. september 2010 gitt føringer for hvorledes kode for bygningstype skal føres i matrikkelen.

Skjermingsverdige bygningstyper

Utleveringsforskriften fastslår at en del bygningstyper skal skjermes i matrikkelen. Brukere av matrikkelen må søke om tilgang til informasjon om skjermingsverdige bygningstyper.

Aktuelt

Informasjonsbrosjyre om matrikkelen

Brosjyren er laget for å forklare hjemmelshavere, parter og andre hva matrikkelen er på en enkel måte. Vi håper mange vil ta i bruk brosjyren i sitt arbeid.

Del