Siste oppdatering

Veileder melding til tinglysing

Dette er en rettledning til bruk ved tinglysing av forretninger som blir utført etter matrikkelloven.

Det er ulike typer meldinger for sakstypene i matrikkelen. Dokumentet viser alle typer melding til tinglysing. Det er opplyst hvilke typer meldinger som kan tinglyses elektronisk. I en del tilfeller er det krav om vedlegg til bruk ved tinglysingen. Her finner man hva slags type vedlegg som er aktuelle i de ulike tilfellene.

Siste utgave av dokumentet er oppdatert med informasjon som gjelder tinglysing av forretninger med endring av festegrunn. Dette er nye brukstilfeller i matrikkelen fra versjon 3-17.

Veileder for melding til tinglysing

Del