Siste oppdatering

Veileder melding til tinglysing

Dette er en rettledning til bruk ved tinglysing av forretninger som blir utført etter matrikkelloven.

Det er ulike typer meldinger for sakstypene i matrikkelen. Dokumentet viser alle typer melding til tinglysing. Det er opplyst hvilke typer meldinger som kan tinglyses elektronisk. I en del tilfeller er det krav om vedlegg til bruk ved tinglysingen. Her finner man hva slags type vedlegg som er aktuelle i de ulike tilfellene.

01.02.2024

Veileder for melding til tinglysing

Veileder for 'Melding til tinglysing', versjon 1.7. (pdf, 1,87 MB)

Del
XPPT