Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Bygninger

Alle bygninger skal registreres i matrikkelen. Detaljerte opplysninger om bygninger kan derfor benyttes i mange samfunnsnyttige oppgaver.

Veiledning

Føring av kode for bygningstype

Føringsinstruksen for matrikkelen sier i kap. 6.1 at kommunen skal føre opplysninger om bygning ved oppføring av bygning, tilbygg, rivning, bruksendring, tap eller annet tiltak eller hendelse som endrer bygningen.

Skjermingsverdige bygningstyper

Utleveringsforskriften fastslår at en del bygningstyper skal skjermes i matrikkelen. Brukere av matrikkelen må søke om tilgang til informasjon om skjermingsverdige bygningstyper.

Aktuelt

Modernisert informasjonsmodell for bygningsdelen av matrikkelen

Høsten 2021 analyserte en prosjektgruppe utvalgte brukerbehov som grunnlag for en modernisert informasjonsmodell for bygningsdelen i matrikkelen. Deltakere i prosjektet var Kartverket, KS og kommuner. I tillegg bidro en rekke andre interessenter med innspill og i diskusjoner.

Kommunenes tilsyn med lovlighet av hybler og kvalitetsheving av matrikkelen

Når kommunene nå skal føre tilsyn med lovligheten av hybler eller boenheter i eksisterende bygg kan også matrikkelen kvalitetsheves. Tilsynet skal undersøke om hybler og boenheter er omsøkt og lovlige. Opplysningene om disse boenhetene skal registreres i matrikkelen, og Kartverket ser på dette tilsynsarbeidet som en god mulighet for kommunene til å oppdatere matrikkelen.

Share