Siste oppdatering

Registreringen av KOSTRA-formål i matrikkelen er stoppet!

Alle kommuner og fylkeskommuner er bedt om å stoppe dette registreringsarbeidet inntil ordningen er nøyere vurdert opp mot nye løsninger som forenkler arbeidet. 

Kostra-rapporteringen for 2022 gjøres dermed på skjemaene 34a - 34d  som tidligere år.

Matrikkelen vil bli stengt for ny registrering av Kostra-formål på bruksenheter, men de som allerede har registrert vil fortsatt kunne oppdatere sine bruksenheter.

Del
XPPT