Siste oppdatering

Føringsinstruks for matrikkelen, versjon 4.1

Føringsinstruksen for matrikkelen gjelder for all føring av informasjon i matrikkelen, uavhengig av oppdateringsklient. Den siste versjonen vil til enhver tid ligge tilgjengelig her på denne siden.

For brukere som skal føre matrikkelen, kreves det godkjenning av sentral matrikkelmyndighet (Kartverket).

Føringsinstruksen for matrikkelen versjon 4.1 er tilgjengelig i PDF-versjon. Dokumentet er tilpasset kravene om universell utforming og er søkbar.

Vær obs på at føringsinstruksen endres ved hver ny versjon av matrikkelen. Siste versjon ligger altså til enhver tid tilgjengelig her.

Føringsinstruks matrikkelen (pdf)
(ajourført 1. juni 2021)

Føring av enkel jordskiftesak

Som bidrag til å hjelpe kommunene, har Kartverket utarbeidet en filmsnutt om føring av en enkel jordskiftesak. (Film, husk lyd)

Se matrikkelloven med tilhørende rettskilder her.

Del