Siste oppdatering

Matrikkelen - Norges eiendomsregister

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Registeret inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. 

Opplysninger om den enkelte eiendom

Matrikkelen inneholder opplysninger om den enkelte eiendom som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom. Registeret viser også grensene for eiendommene, inkludert grenser for uteareal som inngår i eierseksjoner.

Eiendomsgrenser og informasjon fra matrikkelen

I Se eiendom kan du gjøre oppslag på eiendommer og se hva som er registrert i eiendomsregisteret (matrikkelen) om eiendommen og tilhørende bygninger, boliger og adresser.

Du kan også se grensene for en eiendom. Du søker fram opplysninger ved å oppgi adressen eller kommune, gårds- og bruksnummer eller du kan navigere deg fram til eiendommen i kartet på Norgeskart.

Her kan du finne informasjon fra matrikkelen på din eiendom

Uklare grenser

Noen grenser har man ikke opplysninger om, og da er det i matrikkelen registrert det man kaller hjelpelinjer (stiplede linjer), for eksempel mot vei, vassdrag, vann og sjø. Dette er ikke grenser.

Eldre grenser utenfor byer og tettsteder (før ca. 1980) kan ha svært varierende nøyaktighet. Slike grenser er som hovedregel ikke innmålt og koordinatfestet. I marka er slike grenser gjerne merket med kors i fjell, røys, kamstål mv. Eldre grenser i byer og tettsteder (etter ca. 1965) er som hovedregel innmålt og koordinatfestet med god nøyaktighet.

Nyere grenser (etter ca. 1980) er som hovedregel innmålt og koordinatfestet med god nøyaktighet enten i kartforretning, oppmålingsforretning eller jordskiftesak. Slike grenser er som hovedregel merket med grensemerker i aluminium.

Dersom eiendomsgrensene er feil

Dersom du mener informasjonen om grenser, adresser, bygninger eller lignende er feil, må du kontakte kommunen eiendommen ligger i for nærmere veiledning. Kommunen er lokal matrikkelmyndighet og har ansvar for å veilede.

Opplysninger om bygninger

Matrikkelen viser alle bygninger registrert på en eiendom. I Se eiendom ser du blant annet informasjon om bygningstype og godkjent bygningsstatus for bygninger.

Dersom bygningsstatus vises som ”midlertidig brukstillatelse” eller ”ferdigattest”, har kommunen godkjent bygget for bruk. Dersom bygningsstatusen vises som ”rammetillatelse” eller ”igangsettingstillatelse”, betyr det at kommunen har gitt klarsignal for oppstart av bygging, men at bygget ikke er godkjent som ferdigstilt. Bor du i et bygg som har slik status, bør du kontakte kommunen for å få bekreftet hva som er godkjent for ditt bygg.

Opplysninger om adresser

Matrikkelen inneholder opplysninger om adresser. Alle hus, hytter, andre bygninger og eiendommer i Norge bør ha en vegadresse. Der man ikke har vegadresser, er den offisielle adressen en tallrekke som bygger på gårds- og bruksnummer, kalt en matrikkeladresse. Har du kun en matrikkeladresse, kan du kontakte kommunen for å spørre om status for overgangen fra matrikkel- til vegadresser.

Mer om matrikkelen

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT