Kartverket har til nå publisert etterslepstall pr. kvartal for føring av bygninger innen 5-dagers fristen.

Dette ble gjort for å øke bevisstheten om bygningsregistreringen. Dette har bidratt til at tallene har blitt stabile over tid, og denne siden benyttes nå i mindre grad av kommunene. Derfor har vi besluttet å ikke publisere tallene lenger. Hvis det er ønskelig å motta tall, kan disse fås ved å henvende seg til Kartverket.