Kartverket publiserte til i fjor etterslepstall pr. kvartal for føring av bygninger innen 5-dagers fristen.

Dette ble gjort for å øke bevisstheten om bygningsregistreringen. Dette har bidratt til at tallene har blitt stabile over tid.

Etter at Kartverket begynte å publisere en rekke rapporter fra matrikkelen hver måned, begynte vi også å publisere tall for etterslep for føring av bygninger på den samme måten.

Tallene for etterslep kan lastes ned her.