Lær meir om sjøkart

Her finn du nyttig informasjon for ei trygg og fin oppleving på sjøen. Lær om kartseriane våre og korleis oppdatere sjøkarta dine.

Rettleiing

Korleis oppdatere sjøkart

Sjøkart er ferskvare! Du kan sjølv halde sjøkarta dine oppdatert ved hjelp av Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Skulekart

Korleis var det no du skulle plotte seglingskursen inn i kartet? Øving gjer meister. Her kan du laste ned gratis skulekart i A3-format.

Nyttig

Datakvalitet i norske sjøkart

Du bør vere ekstra merksam på informasjon i kjeldediagram og datakvalitet i norske sjøkart når du ferdast langs norskekysten og i arktiske strøk.

Hjelp oss å rette feil i sjøkart

Fritidsbåtflåten og profesjonell skipsfart kan bidra til sikrare og betre ferdsel på sjøen ved å melde inn feil og manglar i norske sjøkart. Oppdagar du noko som manglar, eller som er feil i kartet: Sei ifrå til Kartverket!

Nyheiter til sjøs

Ny utgave av sjøkart ved Hitra

Hovedseriekart nr. 37 Kyrhaug - Trondheimsleia er utgitt i ny utgave. Sjøkartet er oppdatert med en del sektorlykter som er omskjermet til IALA-systemet. Tidligere utgaver av kartet er nå ugyldige.

Tidvasstabellar for 2021

Publikasjonen «Tidvasstabellar for den norske kyst med Svalbard» for 2021 er publisert. Last han ned gratis her.

Vis alle nyheter
Del