Den gode opplevinga på sjøen

Den fine og trygge opplevinga på sjøen kjem med god kunnskap. Gjer deg kjent med området du skal segle i. Her finn du informasjon om sjøkart og andre nyttige nautiske publikasjonar.

Nyttig

Den norske los

Kor kan eg bunkre og ankre opp? Kor er det trygt å ferdast? Planlegg og lag seglingsruter i den digitale farvatnskildinga Den norske los, dnl.kartverket.no. 

Flod, fjære og vasstand

På tenesta Se havnivå finn du informasjon om observert og varsla vasstand, flod, fjære og tidvasstabeller ved å søke på ein stad. I tillegg er der artiklar om referansenivå, havnivå, tidvatn og vasstand.

Skulekart

Korleis var det du skulle plotte seglingskursen inn i kartet? Treng du å øve deg på bruk av sjøkart eller skal ta båtførarprøven, last ned gratis skulekart her.

Bruk sjøkart – få ei betre oppleving på sjøen

Kor er det trygt å ferdast? Kor er det fint å legge til? Kor er den magiske fiskegrunna? Det er ingen grunn til å gå på grunn! Bruk sjøkartet til å gjere deg kjent med området du skal segle.

Rettleiing

Datakvalitet i norske sjøkart

Ver obs på kvaliteten på djupnedataa i sjøkartet! Er det omtråde som aldri har blitt kartlagt eller som er sjømålt med handlodd før år 1960? Sjekk kjelde-/ZOC-diagram som gjev info om kor nøyaktige djupnedataa er i kartet.

Symbol og forkortingar i norske sjøkart

Skal du lese og forstå eit sjøkart kan heftet "Symboler og forkortelser i norske sjøkart" vere til god hjelp. Heftet gjev ei oversikt over symbol og forkortingar som er brukt i sjøkart.

Feil eller manglar i sjøkartet?

Viss du oppdagar feil eller manglar i sjøkartet kan du melde desse inn i vår teneste Rett i kartet. Tilbakemeldinga di er gull verdt!

Korleis oppdatere papir-sjøkartet?

Ved hjelp av rettingar til sjøkart (Efs) kan du sjølv halde karta dine oppdatert. Plott inn nye/endra grunner, lykter og sjømerke, luftspenn og anna.

Kor høg bør brygga vere?

Bygger du brygga for låg, vil ho stå under vatn ved høgvatn. Er ho for høy blir det vanskeleg å komme seg opp av båten. Her er metoden som hjelper deg å finne den ideelle høgden på brygga di.

Nyheiter til sjøs

Nye utgaver av sjøkart i Harstad og Narvik

Hovedseriekart nr. 77 og 142 og havnekart nr. 461 Harstad, er utgitt i nye utgaver. Farvann i Harstad og Narvik er dybdekartlagt på nytt og redigert inni kartet. Tidligere utgaver av sjøkartene er nå ugyldige.

Foreslår 11 millioner kroner til Nautilus

​Regjeringen forslår i statsbudsjettet at Kartverket får 11 millioner kroner til IT-satsingen Nautilus. Dette skal gi et moderne, kostnadseffektivt og samordnet system for forvaltning av sjømålingen og bedre og mer oppdaterte sjøkart.

Ny utgave av havnekart på Svalbard

Sjøkart nr. 513 "Svalbard havner", er utgitt i ny utgave. Havnekartet er oppdatert med nye dybdedata i Forlandsrevet og i Kongsfjorden ved Ny-Ålesund. Tidligere utgave av sjøkartet er ugyldig.

Vis alle nyheter
Del