Siste oppdatering

Vitner

Når du fyller ut et skjøte for å overføre en eiendom, eller skal tinglyse et pantedokument, må vitner bekrefte selgerens signatur. Hvis du bruker en fullmakt må signaturen til personen som gir fullmakt bevitnes.

To vitner

På noen dokumenttyper er det egne felt som vitner skal fylle ut. Det gjelder:

 • Skjøte
 • Pantedokument
 • Skjema for overføring av borettslagsandeler
 • Erklæring om arealoverføring

Vitnene skal være to myndige personer som bor i Norge. Eller en person som har et av yrkene som er nevnt i listen nedenfor.

Nære slektninger til den som får en rettighet ved dokumentet, kan ikke være vitne. Dette gjelder ektefeller, foreldre, barn eller søsken.

Dersom dokumentet signeres av en person som har fått fullmakt, må også fullmakten bevitnes etter de samme reglene.

Les mer om krav til fullmakter ved tinglysing.

Dokumenter som er utstedt og signert av offentlige myndigheter trenger ikke vitner.

Vitner i utlandet

Hvis man er i utlandet når man skal signere et dokument som krever vitner, er det hovedsakelig tre måter å få dokumentet bevitnet på:

 • Dokumenter som signeres i utlandet kan bevitnes av to myndige personer som er på besøk fra Norge. De må være fast bosatt i Norge.
 • Dokumenter som signeres i utlandet, kan bevitnes av en norsk utenrikstjenestemann ved en ambassade eller et konsulat. Embetsmannen må da signere på dokumentet som vitne, og stemple dokumentet med utenriksstasjonens stempel.
  Her finner du en oversikt over norske utenriksstasjoner.
 • Dokumenter som signeres i utlandet kan bevitnes av en utenlandsk notarius publicus. Hvem som har denne tittelen blir bestemt i landet sine lover. Hvis du er usikker kan du spørre ved et offentlig kontor i nærheten eller kontakte en advokat.

  Den som er notarius publicus signerer som vitne og stempler med sitt stempel på dokumentet. Utenfor de nordiske landene må vitnebekreftelsen fra notarius publicus i tillegg bekreftes av en annen myndighet med en påtegning om apostille. Dette kalles forenklet legalisering.
  Les mer om legalisering av vitnebekreftelse i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 3.7. problemstilling nr. 5.
Del
XPPT