Siste oppdatering

Klage

Dersom du mener at et vedtak om tinglysing eller dokumentavgift er feil, kan du sende en klage til Kartverket.

Retting av feil ved tinglysing

Hvis du oppdager at et dokument har blitt tinglyst på feil måte, kan du kontakte Kartverket og forklare hva som er feil. Vi vil da vurdere om feilen kan rettes etter tinglysingsloven § 18.

Inkurie

Dersom feilen er en uteglemmelse, feilskrift eller andre omstendigheter fra innsenderen, kan du be om at feilen rettes ved inkurie.

Ønsker du at vi skal vurdere å rette feilen etter inkurie, må du sende henvendelsen til oss i posten, sammen med nødvendig dokumentasjon. Du kan lese mer om hvilke dokumenter du må sende inn i rundskriv for tinglysing, kapittel 1.2, problemstilling 2.

Når saken er vurdert vil vi fatte et vedtak, enten om at feilen skal rettes eller at den ikke kan rettes. Du vil få et brev i posten hvor vi opplyser deg om resultatet. Hvis du er uenig i konklusjonen og ønsker å gå videre med saken, kan du anke vedtaket til Borgarting lagmannsrett.

Klage på dokumentavgift

Noen ganger kan dokumentavgiften bli beregnet feil. For å få rettet dette må du sende en henvendelse til Kartverket. Du må forklare hvilket dokument det gjelder, hva du mener er riktig beregning av dokumentavgiften. Du må også begrunne dette ved å legge ved dokumentasjon eller en forklaring.

Du må også gi oss fakturanummeret for den fakturaen du har mottatt og kontonummeret som en eventuell refusjon skal tilbakebetales til.

Tilbakebetaling gis kun til den som fikk den opprinnelige fakturaen.

Du må betale fakturaen før forfallsdatoen, selv om du skal klage. Om vi ikke godtar klagen, og du ikke har betalt fakturaen før

forfallsdatoen, vil du få purregebyr og forsinkelsesrente.

Når klagesaken om dokumentavgiften er ferdig behandlet, vil vi sørge for tilbakebetaling, dersom du vinner frem med din klage. Hvis vi mener at den opprinnelige beregningen av dokumentavgiften var riktig, vil vi videresende klagen din til Skattedirektoratet som er klageinstans i dokumentavgiftsspørsmål. Når saken er endelig avgjort, vil du få et brev om resultatet.

Les mer om dokumentavgift og hvilke fritak som finnes.

Adresse

Send dokumentene til:
  • For fast eiendom:
    Kartverket Tinglysing
    Postboks 600 Sentrum
    3507 Hønefoss
  • E-post: post@kartverket.no

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT