Siste oppdatering

Melding fra Kartverket

Har du mottatt en tekstmelding eller e-post fra Kartverket om at eiendommen har blitt overført?

Hvorfor har jeg fått en beskjed om at eiendommen er overført til ny eier?

Kartverket varsler privatpersoner som var tinglyst eier av eiendom i grunnboken, når eiendommen blir overført til ny tinglyst eier. Varselet får du på e-post eller SMS. Kontaktinformasjonen vi bruker hentes fra Kontakt – og reservasjonsregisteret.

Dersom du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon fra det offentlige vil du ikke motta e-post eller SMS.

Får den personen som overtok eiendommen et varsel?

Den nye eieren til eiendommen får ikke melding fra Kartverket.

Hva betyr meldingen for meg?

Når man overfører en eller deler av en eiendom til noen andre, kan overdragelsen bli tinglyst i grunnboken. Meldingen du får fra oss betyr at en eller deler av en eiendom du har vært tinglyst hjemmelshaver til er overført til ny eier. Dette gjelder både ved salg, arv og skifteoppgjør, gaveoverdragelser og overføring av andeler i fellesareal.

Kartverket sender denne meldingen for å sikre at hjemmelshaveren er inneforstått med overføringen.

Arveoppgjør

Dersom du har vært en del av et arveoppgjør vil du i mange tilfeller bli registrert som hjemmelshaver til din arveandel i grunnboken. Dette gjelder også dersom dere sender inn et skjøte for å overføre eiendommen til ny tinglyst eier. Når eiendommen blir overført til ny eier får arvingene et varsel fra Kartverket.

Dersom det er mange arvinger kan en person ta på seg ansvaret for å gjøre opp boet. Selv om personen har fått fullmakt fra arvingene, vil fremdeles alle arvingene få en melding fra Kartverket.

Fellesareal i sameie

Om du bor i et sameie vil du i mange tilfeller eie en del av fellesarealet, sammen med de andre sameierne. Dersom det opprettes en ny seksjon fra deler av fellesarealet vil alle i sameiet få en melding når den nyopprettede seksjonen blir overført til ny hjemmelshaver. Ved slike overføringer er det som regel styret som representerer hele sameiet.

Noen eksempler på endring av fellesareal:

  • Opprette en ny seksjon fra fellesarealet. Dette kan være vaktmesterbolig, eller opprettelse av nye boligseksjoner i sameiet.
  • Opprette et nytt bruksnummer fra fellesareal. For eksempel dersom naboeiendommen skal overta deler av fellesarealet.

Se eiendom

På nettsiden seeiendom.no kan du slå opp på kommune, gårds- og bruksnummeret som står i meldingen. 

Du søker slik: kommunenummer (4 siffer)-gårdsnummer/bruksnummer/ eventuelt festenummer/seksjonsnummer.

Eksempelsøk: 0301-1/100

Du kan se grunnboksbladet til eiendommen på Se eiendom

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT