Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Last updated

Overføring mellom samboere

Samboere som skal overføre eiendom mellom seg må fylle ut et skjøte. Hovedregelen er at det må betales dokumentavgift, men det kan finnes unntak ved samlivsbrudd.

I løpet av samboerskapet

Hovedregelen er at det skal betales dokumentavgift ved overføring av fast eiendom. Dette gjelder også for samboere som kjøper seg inn i boligen til den andre samboeren. For å overføre eiendommen må dere fylle ut et skjøte.

Dersom overføringen gjelder en andel i et borettslag skal dere fylle ut skjemaet "overføring av hjemmel til andel i borettslag". Ved overføring av borettslagsandeler blir det ikke beregnet dokumentavgift. 

Opphør av samboerskapet

Ved endelig opphør av samboerskapet kan dere kreve fritak for dokumentavgiften ved overføring av felles bolig. Dersom dere skal overføre fritidsbolig eller annen eiendom er det ikke fritak for dokumentavgift.

Dersom dere ikke oppfyller noen av kravene nedenfor, må det betales dokumentavgift av den delen av eiendommen som overføres.

Ved samlivsbrudd kan dere be om fritak hvis dere har:

 1. Felles folkeregistrert adresse

  Samboere som har hatt felles folkeregistrert adresse i to år eller mer kan legge med dokumentasjon, og kreve fritak for dokumentavgiften. Dokumentasjon på felles folkeregistrert adresse får dere fra folkeregisteret. Det er ikke et krav at dere har bodd på den samme adressen hele toårsperioden, dere kan ha flyttet fra en bolig til en annen.

 2. Felles barn

  Samboere som har, har hatt, eller venter barn kan be om fritak for dokumentavgiften. For å dokumentere at dere har felles barn kan dere legge ved kopi av fødselsattest. Om dere venter eller har hatt felles barn kan dere legge ved legeattest.

  Det er ikke et krav at dere må ha hatt felles folkeregistrert adresse i to år og felles barn. Det er tilstrekkelig at ett av vilkårene er oppfylt.

Når samboeren dør

Når samboeren dør kan det være nødvendig å overføre eiendommen fra den avdøde til arvingene, eller til den gjenlevende samboeren.

Det er fritak for dokumentavgiften ved overføring av eiendommen til samboeren dersom det gjelder samboernes felles bolig. Dere må ha hatt felles folkeregistrert adresse på tidspunktet for dødsfallet.

Les om overføring av eiendom ved dødsfall.

Utfylling av skjøtet

Dere må selv påberope dere fritak for dokumentavgiften, dersom vilkårene for fritak er oppfylt. Dere må også vedlegge nødvendig dokumentasjon. I punkt 3 på skjøtet skriver du for eksempel "Fritak ved samlivsbrudd jf. dokumentavgiftsloven § 8". Ønsker dere å utdype dette nærmere kan dere skrive et følgebrev som dere sender sammen med skjøtet når dere skal tinglyse dette.

Selv om du har fritak for dokumentavgiften vil du bli fakturert for tinglysingsgebyr.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Skjema

Deed

A deed is the document that is used to transfer real estate to a new owner. The owner then receives registered title to the property.

Ofte stilte spørsmål

Share