Siste oppdatering

Snart får alle Kartverket i lomma

Norges Bank markerer med klingende mynt at det i 2023 er 250 år siden Kartverket ble etablert. En 20-krone med motiv som er inspirert av kartblad trilles ut denne uka.

– Vi er stolte over at historien og arbeidet til Kartverket anerkjennes ved utgivelse av denne minnemynten, sier kartverkssjef Johnny Welle.

Kartverket var en betydelig nasjonal begivenhet i en tid da Norge ennå ikke var en egen stat. Kartene bidro til å definere nasjonen. De understøttet forsvaret av territoriet og etableringen av infrastruktur og kommunikasjoner. Og kartene medvirket til at landet, kysten og havet ble tatt i bruk på nye og sikrere måter. Kartverket har i vid forstand formet hvem vi er som nasjon – og spiller fortsatt en svært viktig rolle i dagens samfunn. Det skriver Norges Bank om utgivelsen av minnemynten.

– Dette er ord som gjør meg som øverste leder ydmyk – og motivert til å lede Kartverket inn i de neste 250 årene, sier kartverkssjef Welle.

20-krone med spesialpreg på inspirert av kartblad på den ene siden og Kong Harald V på andre siden. Foto: Norges Bank
MINNEMYNT-MOTIV: «Triangeltekst» heter motivet som preger minnemynten og er laget av kunstner orgeir Husevaag. 20-kronen med spesialpreg er en sirkulasjonsmynt og blir tilgjengelig som veksel i butikker og banker. Foto: Norges Bank

Mynt-markering

Visesentralbanksjef Pål Longva overrakk minnemynten til kartverkssjef Johnny Welle fredag 8. september. Kunstneren bak minnemynt-motivet, Torgeir Husevaag, var også med på overrekkelsen på Kartverkets hovedkontor i Hønefoss.

Stilisert fremstilling av Norge

«Triangeltekst» heter motivet på minnemynten. Det viser en stilisert fremstilling av Norge og Svalbard gjennom 72 pluss 11 rektangler.

Kunstner Torgeir Husevaag var én av fem kunstnere som Norges Bank inviterte til å konkurrere om å lage jubileumsmotivet til minnemynten. Juryens skrev i sin vurdering:

«Den stiliserte fremstillingen av Norge leder tanken mot kartblader, som Kartverket har produsert helt siden det ble opprettet. Den kan også forstås som et bilde dannet av piksler, et uttrykk for de digitale arbeidsformene som dominerer Kartverkets virksomhet i dag.»

Detaljer om mynten på norges-bank.no.

Representanter fra Norges Bank, kunstner Torgeir Husevaag, kartverkssjef Johnny Welle og visesentralbanksjef Pål Longva utenfor Kartverket på Hønefoss. Kartverkssjefen holder innrammet minnemynt.
OVERRAKK MYNT: Norges Bank overrakk innrammet minnemynten til Kartverket fredag 8. september. Fra venstre: Lisa Michalazzim, Ove Molberg, kunstner Torgeir Husevaag, Peder Natvig, kartverkssjef Johnny Welle og visesentralbanksjef Pål Longva. Foto: Ole Magnus Grønli

Etablert i 1773

Minnemynten gis for å markere etableringen av Kartverket for 250 år siden. Kartverket startet den systematiske geografiske kartleggingen av Norge i 1773. Den gang var navnet Norges Grændsers Opmaaling, også kalt Norges Militære Oppmåling. I 1986 ble Norges geografiske oppmåling og Sjøkartverket samlet under navnet Statens kartverk. I perioden 2004–2007 ble også tinglysingen etablert ved at 87 tingretter én etter én ble overført til Statens kartverk.

Kartverket er i dag øverste myndighet innen kart, geografisk data og offentlige registrering av eiendom (tinglysingsmyndighet).  

Minnemynter

Minnemyntene fra Norges Bank gis ut for å markere kulturelle, historiske eller nasjonale hendelser. Tidligere minnemyntutgivelser spenner over alt fra allmenn stemmerett (2013) til grunnloven og hundreårsmarkeringen for unionsoppløsningen 1905–2005.

Kontakt

Kartverket i fortid og nåtid

En moderne og innovativ etat i 250 år

Kartverket har utviklet seg fra en militær virksomhet grunnlagt i en anspent geopolitisk tid, til dagens moderne virksomhet. Nå er geodata og eiendomsinformasjon en helt kritisk del av vår felles digitale grunnmur.

Hedret med bauta

Norges eldste tekniske etat, Kartverket, er hedret med bauta for fremragende kartlegging av Norge og anvendt teknologi gjennom 250 år. Gaven kommer fra Tekna.

Da Noreg endeleg blei kartlagt

Han har bikka 70 år. Han har ikkje tal på kor mange han har hjelpt med å finne vegen, ut i ukjent terreng og heim att, kartserien M711 (Noreg 1:50.000). Den første einsarta kartserien som dekte heile Noreg.

Del