Siste oppdatering

Hedret med bauta

Norges eldste tekniske etat, Kartverket, er hedret med bauta for fremragende kartlegging av Norge og anvendt teknologi gjennom 250 år. Gaven kommer fra Tekna.

Bautaen ble avduket av statssekretær Sigrun Wiggen Prestbakmo fra Kommunal- og distriktsdepartementet, ordfører Kirsten Orebråten i Ringerike kommune og visepresident Christoffer Hoen fra Tekna – under trompetfanfare av Eli Johanne Ruud.

Seremonien ble avsluttet med at Veienmarka ungdomsskole på Hønefoss fikk utdelt et klassesett med legoroboter – en realfagsgave som skal stimulere til teknologisk interesse.

«Kartverkets oppgaver har endret seg i takt med digitaliseringen av samfunnet. Kartverket er en moderne og innovativ virksomhet med blikk for fremtiden. Virksomheten er av stor nasjonal betydning, og har gitt viktige bidrag til offentlig og privat verdiskaping. Virksomheten er av stor betydning for all ferdsel på land og til vanns. Det norske eiendomsregisteret og databank for norske stedsnavn, ivaretas også av Kartverket.» skriver bautautvalget i Tekna.

En stor gruppe mennesker står ved siden av en tre meter høy bauta utenfor Kartverkets hovedkontor.
250 ÅRS-JUBILANT: Jubileets tyngste gave er designet av billedhugger Hagbart Solløs og er utført i iddefjordgranitt. Bautaen er plassert utenfor hovedinngangen til Kartverkets lokaler på Hønefoss, og ble avduket fredag 25. august. Foto: Ole Magnus Grønli

Tre tonn

Den tre meter høye bautaen i Iddefjordgranitt veier 3000 kilo og er designet av billedhugger Hagbart Solløs. 

Hedrer pionerer

Tekna, som er fagforeningen for dem med mastergrad innenfor teknologiske og naturvitenskaplige fag, har siden 2003 reist bautaer rundt om i Norge for å hedre store og samfunnsnyttige bragder innen forskning, teknologi og naturvitenskap.

Tidligere er det avduket 17 bautaer blant annet for Flåmsbanen, Norsk Hydros etablering, Telemarkskanalen og Nordlysobservatoriet. Siste bauta ble reist i 2021 i Mo i Rana for å hedre etableringen av og virksomheten til Norsk Jernverk og dets betydning for norsk økonomi og samfunnsutvikling.

Bautavirksomheten i Tekna drives av bautautvalget, som er underlagt teknologihistorisk gruppe i Teknas Oslo-avdeling. Bautautvalget arbeider på nasjonal basis.

Del
XPPT