Siste oppdatering

Fallrettigheter

Ved tinglysing av avtale om leie eller kjøp av fallrett er det viktig å sende inn dokumentasjon som viser at konsesjonsforholdene er i orden, samt nødvendige tillatelser fra kommunen.

Hva er en fallrettighet?

En fallrettighet er en rett til å utnytte kraften som kan utvinnes av vannet som renner fra et punkt til et annet i en elv. Fallrettighetene ligger i utgangspunktet til den eller de eiendommene som vannet renner igjennom.

Noen grunneiere velger å selge eller leie vekk fallrettigheten, som regel i forbindelse med utbygging av kraftverk. I slike tilfeller kan den som kjøper eller leier fallrettigheten tinglyse avtalen som en heftelse på den eller de eiendommene som elven renner igjennom. Dette følger av tinglysingsloven § 12.

Hvordan tinglyse en fallrett

Ved tinglysing av slike avtaler gjelder vanlige regler for tinglysing. Det må fremgå av dokumentet om avtalen gjelder leie eller overdragelse av fallretten. Det må stå i avtalen hvilke eiendommer den skal hefte i. I tillegg må avtalen inneholde navn og fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer til hjemmelshaverne og rettighetshaver. Dette følger av tinglysingsforskriften § 4 a. Ofte er rettighetshaveren et selskap, gjerne et småkraftverk. Dokumentet må være signert av alle berørte hjemmelshavere, enten direkte eller ved bruk av fullmakt.

Den innsendte dokumentasjonen må vise hvor i landskapet fallretten ligger. Du kan legge ved et kart hvor gårds- og bruksnummer og kotehøyder som viser begynnelsen og slutten av rettigheten.

Dersom avtalen i tillegg til selve fallrettigheten innebærer en rett til å sette opp kraftstasjon, rørgater, anleggsvei, inntaksdam eller lignende må tiltakshaveren kontakte kommunen. Det er kommunen som er oppmålingsmyndighet, og kan hjelpe deg med oppmåling av eget festenummer eller bruksnummer som viser hvilken del av eiendommen avtalen omfatter. Dette er beskrevet i matrikkelloven §§ 6, 12 og matrikkelforskriften § 30.

Postadresse

Send dokumentene til:

  • Kartverket Tinglysing
    Postboks 600 Sentrum
    3507 Hønefoss

Mer om fallrettigheter

Del
XPPT