Siste oppdatering

Signaturrett for foretak

Et selskap, en forening eller en annen juridisk enhet, blir som hovedregel representert av styret eller en signaturberettiget. Disse signerer på dokumenter som skal tinglyses.

Styret eller signaturberettiget

Et foretak eller annen juridisk enhet blir normalt representert av sitt styre, eller av en eller flere personer som er gitt signaturrett. Hvem som har signaturrett for et foretak er registrert i Foretaksregisteret. Dersom det ikke er registrert må hele styret signere. Når du sender dokumenter for tinglysing trenger du ikke legge ved firmaattest som dokumentasjon på hvem som har signaturrett i foretaket.

Det er ikke nødvendig å legge ved fullmakt når ansatte i norske banker, eiendomsmeglere, pensjonskasser og inkassobyråer skal gjøre endringer på et tinglyst dokument der selskapet er rettighetshaver. Det samme gjelder dersom de skal samtykke til tinglysing av et annet dokument. Det er nok at den ansatte bruker bankens eller firmaets stempel sammen med sin signatur.

Selskap som er avviklet eller har gått konkurs

Dersom et avviklet selskap har grunnbokshjemmel til en eiendom eller en annen tinglyst rettighet, er det viktig å få overført hjemmelen til en ny eier, eller slette utgåtte rettigheter. 

Mulige løsninger:

Utenlandske foretak

Et utenlandsk foretak kan registreres som hjemmelshaver til eiendomsrett, panterett eller andre rettigheter i grunnboken. Ved tinglysing av et dokument som overfører hjemmel eller rettighet til et utenlandsk foretak, må selskapet identifiseres. Dette kan for eksempel være en utenlandsk firmaattest, styreprotokoll, bekreftelse fra offentlig myndighet eller notarius publicus i hjemlandet. 

Hvem som kan signere på vegne av et utenlandsk foretak, reguleres av lovregler i foretakets hjemland eller i foretakets egne bestemmelser. Ved tinglysing eller sletting av dokumenter som krever signatur av et utenlandsk foretak, må en notarius publicus bekrefte signaturen. Deretter må dokumentet legaliseres med apostille.

Les mer om legalisering i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 3.2. problemstilling nr. 2.

Bevitnelse

Skjøter og pantedokumenter må bevitnes etter vanlige regler.

Les mer om hvem som kan opptre som vitner i utlandet.

Mer informasjon

Del
XPPT