Siste oppdatering

Slette særeie

Bestemmelser om særeie kan være tinglyst i grunnboken. Disse slettes automatisk når eiendommen overdras til ny eier.

Særeie og felleseie

Ved et ekteskapsbrudd, enten ved skilsmisse eller død, vil de samlede midler som tilhører ektefellene være felleseie, dersom ikke annet er avtalt. Denne formuesordningen innebærer at den samlede formuen deles likt.

Andre formuesordninger kan avtales ved ektepakt, for eksempel særeie. Særeiemidler kan ikke deles når ekteskapet opphører. Dette betyr at ektefellene beholder det de selv eier.

Automatisk sletting ved eierskifte

Noen ganger er en bestemmelse om særeie tinglyst i grunnboken. Anmerkningen forsvinner automatisk når eiendommen skifter eier, enten ved tinglysing av et skjøte eller ved tinglysing av en hjemmelserklæring i forbindelse med skifte av dødsbo.

Dersom du overfører deler av en eiendom som du har som særeie, for eksempel til en ektefelle eller samboer, vil ikke særeiebestemmelsen forsvinne helt fra grunnboken. Siden det kun er en del som blir overført, vil særeiebestemmelsen fremdeles være anmerket i grunnboken i delen som ikke ble overført.

Dersom eiendommen ikke skal skifte eier må man følge en av fremgangsmåtene nedenfor dersom man ønsker å slette særeiebestemmelsen fra grunnboken.

Ny ektepakt

Hvis en bestemmelse om særeie er avtalt i en ektepakt, må oppheving eller endring gjøres ved at ektefellene skriver en ny ektepakt. Send inn den nye ektepakten til Kartverket sammen med et forklarende følgebrev for å slette særeiebestemmelsen fra grunnboken. Husk også å sende den nye ektepakten til tinglysing i Ektepaktregisteret i Brønnøysund.

Hvis ekteskapet er opphørt, enten ved skilsmisse eller ved dødsfall, kan bestemmelsen om særeie slettes fra grunnboken når boet er gjort opp. Kravene vi stiller i slike saker er beskrevet i Rundskriv for Tinglysingen kapittel 9.3.

Særeie bestemt av gavegiver eller i testament

Hvis særeie er bestemt av en gavegiver som vilkår for gaven, må gavegiveren samtykke til oppheving eller endring av bestemmelsen. Et skriftlig samtykke fra gavegiveren kan da sendes til Kartverket.

I noen tilfeller er gavegiveren død eller bestemmelsen om særeie er tinglyst gjennom et testament. Da kan det være vanskelig å få slettet særeiebestemmelsen. Selv om gavegiveren har gått bort kan du ikke selv få det slettet fra grunnboken. For å få særeiebestemmelsen slettet må du kontakte stiftelsestilsynet.

Dette gjelder i de tilfellene eiendommen ikke skal overføres til ny eier. Dersom hele eiendommen blir tinglyst på ny eier vil særeiebestemmelsen forsvinne automatisk.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT