Siste oppdatering

Skilsmisse og separasjon

Dersom du skal overføre en fast eiendom i forbindelse med skilsmisse eller separasjon må dere fylle ut et skjøte for å overføre eiendommen.

Overføre eiendom ved skilsmisse eller separasjon

Dersom du skal overføre en eller flere faste eiendommer i forbindelse med skilsmisse eller separasjon, må du fylle ut et skjøte. Eier dere en borettslagsandel skal du bruke skjemaet "overføring av hjemmel til andel i borettslag".

Overføring i løpet av ekteskapet

Dersom overdragelsen ikke gjelder skilsmisse eller separasjon kan du lese mer i denne artikkelen.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Dokumentavgift

Når du overfører fast eiendom ved skilsmisse eller separasjon vil det i de fleste tilfeller være fritatt for dokumentavgift. Fritaket gjelder dersom eiendommen var et felleseie. Det er ikke fritak dersom eiendommen var særeie.

Les mer om særeie.

Utfylling av punkt 2 og 3 i skjøtet

Kjøpesum

Når du overtar ektefellens del av eiendommen skal du skrive hvor mye du betaler for den delen du overtar. Du skal ikke skrive hvor mye som ble betalt for eiendommen når dere kjøpte den sammen.

Kjøpesummen vil i de fleste tilfeller bestå av penger, men kan også bestå av andre verdier som overtakelse av lån. Dersom du for eksempel tar over ektefellens del av lånet, vil dette være en del av kjøpesummen. Innbo, bil og annet løsøre skal ikke være en del av kjøpesummen.

Dersom du kjøper ut tidligere ektefelle med en gitt sum og tar på deg ektefellens del av lånet, må du skrive det som en samlet sum.

Salgsverdi/avgiftsgrunnlag

Ved seperasjon eller skilsmisse er det kun fritak for dokumentavgiften ved overføring av eiendommer som er ektefellenes felleseie. Dette gjelder alle typer eiendommer.

 • Dersom det er fritatt for dokumentavgift kan du skrive i punkt 3 på skjøtet: "Fritak ved separasjon/skilsmisse jf. dokumentavgiftsloven § 8". 

Dersom eiendommen som overføres er ektefellens særeie, vil det utløse dokumentavgift. Du må skrive dagens markedsverdi av den delen av eiendommen du overtar i punkt 3 på skjøtet.

Innsenderen får dokumentet og regningen tilbake

Øverst på dokumentet skal du skrive hvem som er innsenderen. Dokumentene og fakturaen for tinglysingen blir sendt til innsenderen.

Les mer om hvem som får fakturaen.

Selv om dere har fritak for dokumentavgift blir dere fakturert for tinglysingsgebyr.

Konsesjon

Når du skal overta en eiendom må du i mange tilfeller registrere egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søke om konsesjon hos kommunen. Dette gjelder selv om du er deleier fra før.

Du må ta kontakt med den kommunen som eiendommen ligger i, for å avklare om dette skal registreres før du sender dokumentet for tinglysing.

Les mer om konsesjon.

 

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT