Siste oppdatering

Navneendring, fisjon og fusjon

Når en privatperson eller et foretak skifter navn, oppdateres grunnboken automatisk. Ved omorganiseringer må du sende melding til tinglysing.

 

Endret navn i Folkeregisteret og Enhetsregisteret

Dersom du som privatperson har skiftet navn, og er registrert som hjemmelshaver eller rettighetshaver i grunnboken, vil vi automatisk endre ditt navn etter at navnet er oppdatert i Folkeregisteret. For at dette skal kunne skje, er det en forutsetning at du er registrert hos oss med fullt fødselsnummer.

Det samme gjelder dersom et foretak, en forening eller annen sammenslutning har endret navn, og navneendringen er meldt til Enhetsregisteret. Forutsetningen er at sammenslutningen er registrert med organisasjonsnummer hos oss.

Grunnboken oppdateres daglig mot Folkeregisteret og Enhetsregisteret.

Løpenummer

Hvis navnet ditt ikke er registrert med fødselsnummer eller organisasjonsnummer i grunnboken, men med løpenummer, må oppdateringen gjøres manuelt. Du må sende oss et brev og dokumentasjon som viser at navnet ditt er endret og hva som er det riktige fødselsnummeret eller organisasjonsnummeret.

Vi anbefaler at alle juridiske enheter, også foreninger og lag, registrerer seg i Enhetsregisteret i Brønnøysund slik at de får et organisasjonsnummer.

Her finner du mer informasjon om signaturrett for foretak.

Løpenummer

Løpenummer ble historisk brukt i grunnboken for manglende organisasjonsnummer eller fødselsnummer. For å rette dette i grunnboken må du sende brev til Kartverket, sammen med dokumentasjon fra foretaksregisteret eller folkeregisteret. 

Fusjon, fisjon og annen omorganisering

Flere former for fusjon, fisjon og annen omdanning vil kunne bli gjennomført enten med selskapsrettslig eller skattemessig kontinuitet. Om omorganisering blir gjennomført med selskapsrettslig eller skattemessig kontinuitet, vil få betydning for hvordan man går frem ved overføringer av fast eiendom i grunnboken.

Se fremgangsmåte for overføring:

Overføring av borettslagsandel

Overføring av en borettslagsandel i forbindelse med fusjon eller fisjon eller annen omdanning vil være fritatt for dokumentavgift. Dette følger av Stortingets vedtak om dokumentavgift § 1 andre ledd. Om overføringen belastes med tinglysingsgebyr, vil i likhet med overføring av fast eiendom, avhenge av om overføringen anses som en hjemmelsoverføring.

Selskaper som rettighetshavere i grunnboken

Når et selskap er registrert som rettighetshaver til en rettighet i grunnboken, for eksempel som panthaver eller som leietaker, kan navnet endres i forbindelse med fusjon eller fisjon. Send et orienteringsbrev til Kartverket, som er signert etter de samme retningslinjene som ovenfor.

Les mer om fusjon og fisjon i rundskriv for Tinglysingen kapittel 3.4

Den selskapsrettslige omdanningen må være ferdig behandlet i Foretaksregisteret før Kartverket kan endre rettighetshaver i grunnboken.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT