Siste oppdatering

Grunnbokshjemmel etter kunngjøring

Hvis det er vanskelig å få tinglyst et eierskifte på vanlig måte, kan dagens eier av eiendommen søke om grunnbokshjemmel etter kunngjøring.

 

Når skjøte eller hjemmelserklæring ikke er mulig

Du kan søke om grunnbokshjemmel til fast eiendom etter tinglysingsloven. Metoden er forbeholdt de kurante sakene hvor det ikke har oppstått uenigheter. Den er først og fremst aktuell dersom det av ulike årsaker ikke lar seg gjøre å overføre grunnbokshjemmel på vanlig måte. For eksempel ved skjøte eller hjemmelserklæring ved arv, skifte og uskifte. Bestemmelsen om overføring av grunnbokshjemmel etter kunngjøring er gitt i tinglysingsloven § 38 a.

Kunngjøring

Dersom vilkårene for kunngjøring er oppfylt, kan Kartverket kunngjøre en oppfordring til mulige eiere om å melde seg. Kunngjøringen blir publisert i lokalavisen på stedet der eiendommen ligger. I tillegg blir det publisert i Norsk Lysingsblad under Ringerike i Buskerud.

Hvis ingen har meldt seg innen fristen på en måned, vil Kartverket lage en hjemmelserklæring der det står at du er eier av eiendommen. Du får grunnbokshjemmel når denne erklæringen tinglyses.

Kostnader

I tillegg til vanlig tinglysingsgebyr og dokumentavgift, må du betale annonsekostnader for kunngjøring av en mindre annonse i lokalavisen. Annonse i Norsk Lysingsblad skjer kun elektronisk og er gratis.

Hva skjer dersom noen protesterer?

Vi vurderer prostester mot søknaden din, og kan avvise ditt krav om grunnbokshjemmel. For å få avklart din rett kan du da reise søksmål mot den som har protestert. Les mer på domstolenes nettside.

Adresser

Send dokumentene til:
 • For fast eiendom:
  Kartverket Tinglysing
  Postboks 600 Sentrum
  3507 Hønefoss
 • For borettslagsandeler:
  Kartverket Ullensvang
  Postboks 200
  5788 Kinsarvik

Ofte stilte spørsmål

Del
XPPT