Our website only contains limited information in English. Please see our English front page to find shortcuts and the menu to all our English content.

Kartverket Nordland

Kartverket Nordland har ansvar for etablering og drift av en infrastruktur av geografisk informasjon i fylket. Vi har kontorsted i Bodø.

Kontakt oss

Besøksadresse

Sjøgata 14, 4 etasje
8006 Bodø

Postadresse

Kartverket Nordland,
Postboks 600 Sentrum,
3507 Hønefoss

Pakker/ tidsskrifter

Kartverket Nordland,
Koch Kjøpesenter Storgata 5
8006 Bodø

Fakturaadresse (EHF)

9908:971040238

Skal du levere noe til tinglysing?

Arrangement

Webinar: Kunstig intelligens

Hvordan kan vi bruke kunstig intelligens lovlig og effektiv i oppgaveløsning knyttet til geografisk informasjon? Hvor vil geodata ha betydning? Bli med på webinar i regi av Norge digitalt og få innspill om dette!

Adresseseminar 2024

Møtestedet for deg som jobber med adresser og adresseregister.
Årets seminar arrangeres tirsdag 10. og onsdag 11. september.

Eiendomsrettsseminaret 2024

Velkommen til årets Eiendomsrettsseminar!
Seminaret holdes 12.–13. september 2024 på Sundvolden Hotel.

View More Events
Share
XPPT