Siste oppdatering

Digitale planregistre i Nordland fylke

Kommunevis oversikt over digitale planregistre i Nordland. Oversikten oppdateres fortløpende.

Tabellen er sortert etter kommunenavn.

 

Planregistre i Nordland
Kommune Planregister Annen arealplaninformasjon
Alstahaug Planregister Arealplaner
Andøy Planregister Arealplaner
Beiarn Planregister Arealplaner
Bindal Planregister  Planer
Bodø Planregister Arealplaner
Brønnøy Planregister Planer og høringer
Planregister Kommuneplanen
Dønna Planregister Arealplaner
Evenes   Planarkiv
Fauske-Fuossko Planregister Arealplaner
Flakstad   Vedtatte reguleringsplaner
Gildeskål Planregister Arealplaner
Grane Planregister Kommuneplanens arealdel
Hadsel Planregister Arealplaner
Hamarøy-Hábmer Planregister  
Hattfjelldal Planregister  
Hemnes Planregister  
Herøy Planregister Kommuneplanens arealdel
Leirfjord Planregister  
Lurøy Planregister Arealplaner
Lødingen Planregister Kommuneplanens arealdel
Meløy Planregister Kommuneplanen
Moskenes Planregister  
Narvik Planregister Arealplaner
Rana Planregister Arealplaner
Rødøy Planregister Arealplaner
Saltdal Planregister  
Sortland-Suortá Planregister Planer
Steigen Planregister  
Sømna   Arealplaner
Sørfold Planregister Arealplaner
Træna   Arealplaner
Vefsn Planregister  
Vega   Arealplaner
Vestvågøy Planregister Planer
Vevelstad Planregister  Arealplaner
Værøy Planregister  
Vågan Planregister  
Øksnes Planregister  
Planregistre i Nordland

Feil og mangler?

Det er viktig at denne oversikten til en hver tid er ajour. Vi ber derfor alle om å rapportere endringer, feil og mangler til Kartverket Nordland ved:

Del