Siste oppdatering

Digitale planregistre i Nordland fylke

Kommunevis oversikt over digitale planregistre i Nordland. Oversikten oppdateres fortløpende.

Feil og mangler?

Det er viktig at denne oversikten til en hver tid er ajour. Vi ber derfor alle om å rapportere endringer, feil og mangler til Kartverket Nordland ved:

Del
XPPT