Siste oppdatering

Forvaltning, drift og vedlikehold i Nordland

Kartverket Nordland har ansvar for å optimalisere forvaltningsarbeidet i fylket. Det innebærer blant annet å koordinere vedlikeholdsarbeidet i kommunene, og å formidle datasettene til partene i forvaltningsavtalene (FDV-avtalene). Det er en FDV-avtale for hver kommune.

FDV-avtalene

Arbeidet med avtalene og oppfølging av forpliktelsene i avtalen koordineres av Kartverket Nordland.

Formål

Avtalene skal sikre at FDV av geodata som inngår i Geovekst-samarbeidet gjennomføres på en faglig god og kostnadseffektiv måte.

Avtalen avklarer rettigheter og plikter for partene. Den sikrer også partene enkel tilgang til de datasett den enkelte part har rettigheter til.

Avtalens vedlegg og økonomi revideres og rapporteres i forbindelse med de årlige FDV-årsmøtene.

Del
XPPT