Kommunen som adressemyndighet

Her kan de som jobber med adressering finne nyttige artikler og lenker til hjelp i adresseringsarbeidet i kommunen.

Veiledning

Adresseveileder

Håndbok til hjelp i adresseringsarbeid. Kommunen er offisiell adressemyndighet, og adresseveilederen er derfor et vesentlig verktøy for de som tildeler og forvalter adresser etter matrikkellova. 

Adresser i kommunen

Kommunene er adressemyndighet og fastsetter offisielle adresser. Adressene føres i matrikkelen straks de er tildelt.

Gebyr og adressering

Kommunen skal ikke kreve gebyr for fastsetting av adresse. Dette følger av matrikkelforskriftens § 16

Lokale adresseforskrifter

Formålet med lokale forskrifter er å regulere forhold i adressetildeling som ikke er omtalt i lov eller sentrale forskrifter.

Del